Sivilombudsmannen kritiserer forholdene ved Trandum utlendingsinternat:Mottak «hardere enn fengsel»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tilstanden ved politiets asylinternat på Trandum er fortsatt ikke god nok, fastslår Sivilombudsmannen. «Må oppleves som hardere enn opphold i fengsel», skriver tilsynsmyndighetene om enkelte sider av

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hyppige inspeksjoner, lite privatliv og dårlig mat gjør forholdene på Trandum verre enn i fengsel, mener Sivilombudsmannen. Foto: Heiko Junge / SCANPIXHyppige inspeksjoner, lite privatliv og dårlig mat gjør forholdene på Trandum verre enn i fengsel, mener Sivilombudsmannen. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen kritiseres fortsatt. I fjor ble forholdene ved institusjonen sterkt kritisert. Men selv om det er ordnet opp i enkelte ting, er det fortsatt mye å ta tak i, mener Sivilombudsmannen (SOM) som også foretok et personlig tilsyn av institusjonen 1. mars i fjor.

Nå er ombudsmannens konklusjoner klare. De viser at politiet har mye å gripe fatt i.

«Jeg har særlig funnet grunn til å fremheve at fraværet av en nærmere rettslig regulering av internatets drift er slående og klart uheldig i forhold til de internertes rettssikkerhet», skriver ombudsmann Arne Fliflet i en særskilt melding som nylig ble levert til Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Verre enn fengsel

I sine avsluttende merknader fastslår han at forholdene på enkelte områder er verre enn i fengsel. SOM nevner maten (som nå skal være bedre), beboernes aktivitetstilbud, hyppige inspeksjoner og deling av soverom som forhold politet bør endre på.

Europarådets torturforebyggelseskomité (CPT) ba i fjor om detaljert informasjon fra norske myndigheter om rutinene og praksis for bruk av «strips» ved sikkerhetsavdelingen.

Ombudsmannen skriver at han «har merket meg at norske myndigheter i sitt svar ... skriver at bruk av slike tvangsmidler bare skjer i ekstreme tilfeller».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I svaret heter det også at slik bruk bare skjedde to ganger i løpet av 2005, og SOM vil derfor ikke gå videre med spørsmål knyttet til bruken av «strips» og isolasjon.

Fliflet trekker også fram at både bygningsmassen og driften av internatet er tilpasset det flertallet som er på internatet i kort tid. Men politiet hadde ikke satt i verk tiltak overfor de som har lengre oppholdstid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennomsnittlig oppholdstid er bare tre-fire dager, men det er samtidig en del utlendinger som oppholder seg på internatet i mange uker og måneder. For den siste gruppen er det gjort lite

«Det er svært utilfredsstillende at driften og rutinene på denne måten ikke er tilpasset de reelle forhold», konkluderer Fliflet.

Han viser også til at det i ordinære fengsler som hovedregel er enerom, mens det på utlendingsinternatet opereres med flermannsrom.

30 personer isolerte

Utlendingsinternatet er en lukket institusjon for de som pågripes og fengsles i medhold av utlendingsloven. Dette omhandler to ulike grupper som kan fengsles og holdes internert. For det første de som oppholder seg i riket og «nekter å oppgi sin identitet» eller der det er «skjellig grunn» til å mistenke «falsk identitet». Den andre gruppen er de utlendingene som interneres fordi det anses «nødvendig for å sikre iverksetting» av et utvisningsvedtak.

I gjennomsnitt sitter omlag 30 personer på Trandum.