3. søndag i Advent

Tvil og anfektelse er et av temaene på tredje søndag i advent. Den skikkelsen i evangeliene som tydeligst preger dagen, er døperen Johannes. Johannes er omtalt i Det gamle testamentet som budbærere

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Jesus og døperen Johannes Jesus og døperen Johannes

Han er en som roper i ødemarken: «Rydd vei for Herren». Som Johannes gikk foran Jesus i historien, går han også foran ham i kirkeåret. Selv om døperen virker sikker når han profeterer om Jesu komme, rammes han også av sin samtids forventning om Messias som en nasjonalpolitisk frelser. Han spør Jesus om han virkelig er den jødene har ventet på så lenge, eller om de skal vente en annen. Jesus fastslår at han er den de har ventet på ved å henvise til profetiske tekster fra Det gamle testamente som er oppfylt.

Johannes? oppfordret folk til omvendelse og bot før Herrens komme. Tredje søndag i advent minner derfor om at mennesket ikke bare bør foreta julerengjøring i hus og hjem, men også en renselse av sitt eget liv. I liturgien bes denne bønnen: «Vær oss nær når vi kommer i tvil og anfektelse, så vi holder fast ved troen på Jesus og rydder vei for hans rike på jorden».

Døperen Johannes har fått sin egen merkedag 24. juni hvor vi feirer St Hans eller Jonsok. Nøyaktig et halvt år før julaften feires sommerens viktigste merkedag. På primstaven finner vi ei sol, et kors eller ei krone. I gammel tid trodde folk at ilden var kommet fra himmelen. Ved markering av sommersolhverv og vintersolhverv har ilden spilt en viktig rolle. Derfor tenner vi bål St. Hans. Derfor la man også markeringen av Jesu fødsel til vintersolhverv.

Tre lys i adventskransen


Vi tenner tre lys i adventskransen. Bruk av levende lys har en lang tradisjon i kirkens liturgi. Lysene symboliserer Kristi nærvær. Som Kristus ofret seg selv og døde ofres også lysene. I løpet av sitt korte liv sprer de lys og varme ? livsviktige elementer for mennesket. Det stadig økende antall lys i adventstaken understreker at vi nærmer oss dagen han ble født som kalles «verdens lys».

Å kom, å kom Immanuel


 Giotto «Jesu fødsel» Giotto «Jesu fødsel»

Salmene i Norsk salmebok er ordnet kronologisk innenfor hvert kapittel. I artikkelen «Godt nytt år», om første søndag i advent presenterte vi salme nr 1 Folkefrelsar til oss kom fra 300-tallet. Denne gang skal vi ca 800 år frem mot vår tid. Salmebokens salme nr 3 Å kom, å kom Immanuel har en tekst som skriver seg fra syv antifoner fra det 9. århundre. En antifon er en vekselsang mellom to kor som synger mot hverandre. De syv såkaldte O-antifonene ble sunget til kveldsgudstjenesten i klostrene en for hver dag fra 17. til 23. desember. Med tekst fra Det gamle testamentet begynte disse syv antifonenen med bokstaven O:

O visdom fra det høye
O Herre og hersker over Israels hus
O Israels rot
O Davids nøkkel
O Morgenrøde
O konge over folkeslagene
O Immanuel, vår konge og lovgiver

En ukjent dikter skrev en gang på 1100-tallet den latinske adventshymnen Veni, veni Immanuel basert på de syv antifonene. Hymnen har vært benyttet over hele verden og kom til Norge med Norsk salmebok i 1985.Oversettelsen til nynorsk er av Teologen Arve Bruvoll. Han har oversatt 31 av salmene i Norsk salmebok og står som dikter av syv originalsalmer. Melodien er opprinnelig fra det franske missale fra 1500-tallet og kan høres ved å klikke her.

Å kom, å kom, Immanuel,
og løys ditt bundne Israel
som sårt i utlægd ventar på
den dag då dei Guds Son fær sjå!

Omkvede:
Ver glad, ver glad! Immanuel
er fødd for deg, du Israel!

Du Isais rennnig, kom, set fri
ditt folk frå Satans tyranni,
frå helheims djup og mørkers grav,
gjev frelse med din kongestav!

Du morgonrode, kom med ljos,
å skin, du klare sol, for oss!
Jag skoddeeim og tunge sky,
så nattemørkret snart må fly!

Å kom, du Davids nykel, kom,
og opna himlens heilagdom;
gjer trygg den stig som ber til deg,
og steng for oss fortapings veg!

Les også:


Godt nytt år (1. søndag i advent)
2. søndag i advent

Personvernpolicy