Et kommersielt samarbeid med Crew Media.
Ved å bruke en lånekalkulator kan du beregne hva lånet vil koste deg

Forbrukslån med lav rente

En låneagent spesialiserer seg på å granske markedet for å finne forbrukslån med lav rente. Som låntaker vil dette spare deg for både tid og penger

Renten på forbrukslån

Renten på et lån baseres alltid på en individuell vurdering av hver enkelt låntaker. Derfor er det umulig å vite hvilken rente man kan få tilbud om på forhånd. Rentetilbudet blir utarbeidet på bakgrunn av mange forskjellige faktorer. De viktigste er:

 • Bankens interne regler
 • Markedssats for nominell rente
 • Låntakers økonomiske og personlige situasjon

Rentesatsen er også et uttrykk for långivers risikovurdering av hver enkelt søker. Anser de låntaker som sikker, går renten ned. Er låntaker derimot en potensiell risiko for banken, går renten opp. 

👍Mest populær
Rated 0 out of 5
10000 – 500000 kr

Lånebeløp

6.99 – 19.30 %

Effektiv rente

20 år

Aldersgrense

1 deg

Utbetaling

Annonselenke Søk nå
Eksempel: Eff.rente 9,61%, 150.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 195.720,-

Nominell og effektiv rente

Nominell rente er det samme som grunnkostnaden på et lån, og bestemmes på bakgrunn av bankens interne retningslinjer og gjeldende markedssats. Når du mottar et tilbud om å låne penger, er långiver forpliktet til å oppgi effektiv rente. Denne inkluderer nominell rente, i tillegg til å synliggjøre alle andre gebyrer og kostnader som er knyttet til et lån. 

For å vite hva lånet faktisk kommer til å koste, må man derfor se etter effektiv rente. 

Dette må du vite om lån uten sikkerhet

Et forbrukslån er et eksempel på et lån uten sikkerhet. Dette innebærer at banken eller långiveren ikke krever noen form for sikkerhet i retur mot å låne ut pengene. Til forskjell stilles boligen som sikkerhet når man tar opp et boliglån. I tilfelle låntaker misligholder lånet, har banken rett til å kreve salgspant i boligen. 

Ettersom et lån uten sikkerhet ikke stiller slike krav, øker risikoen for banken. Derfor settes det en høyere risikopremie på lånet, og renten går opp. Dette er årsaken til at lån uten sikkerhet er mer kostbare enn lån med sikkerhet. 

Eksempler på lån uten sikkerhet er:

 • Forbrukslån
 • Tilsvarende smålån
 • Kredittkort
 • Nedbetaling

Finnes det forbrukslån med lav rente?

Når vi sammenligner med et boliglån med sikkerhet, kan det egentlig ikke sies å finnes forbrukslån med lav rente. Et forbrukslån er per definisjon et lån ment til forbruk, og stiller verken krav til sikkerhet eller bruksområde. Derfor er det et mer kostbart lån enn et boliglån. 

Til gjengjeld har forbrukslån lavere effektiv rente enn kredittkort og smålån. Slike korttidslån kan være en god løsning hvis du betaler innen den rentefrie perioden, men dersom renten begynner å løpe kan det koste deg dyrt. 

Har du behov for fleksibel økonomi i en periode, er forbrukslån med lav rente vanligvis det gunstigste valget. Da får du tilgang til den kapitalen du har behov for, og det tar vanligvis ikke lang tid å få utbetalt pengene. Pass på at du får en fleksibel nedbetalingsplan, med mulighet til å betale ned større deler av lånet enn planlagt. Noen gjeldsavtaler lar deg også utsette et visst antall betalingsterminer rentefritt.

Hva brukes forbrukslån til?

Det blir stadig vanligere å ha forbrukslån. Ettersom det ikke stilles krav om sikkerhet eller at pengene skal gå til et visst formål, kan man i prinsippet bruke forbrukslån til hva som helst. De vanligste årsakene til at folk søker om forbrukslån med lav rente er:

 • Renovering og oppussing
 • Uforutsette regninger og utgifter
 • Realisere planer og drømmer

Lån uten sikkerhet brukes også til refinansiering av gjeld

I Norge kan man ha opptil 500.000 kroner i usikret gjeld, og slike summer gir mange muligheter. Det er allikevel viktig å aldri la seg friste til å låne mer enn man trenger, men heller forsøke å betale ned lånet så raskt som mulig. Jo lenger tid du bruker på å nedbetale lånet, jo mer vil det også koste deg totalt sett. 

Vurder behovet

Kanskje du allerede har bestemt deg for at du skal låne penger, og er i markedet for å søke om lån? Når det gjelder lån er det lurt å tenke seg om både to og tre ganger før man skriver under på en avtale. Uansett om du skal låne med eller uten sikkerhet, er et lån en stor økonomisk forpliktelse som du skal leve med i lang tid fremover. 

Du må vite at du har kontroll på nedbetalingen ved siden av de vanlige utgiftene dine, også i tider hvor det er renteoppgang eller økonomisk usikkerhet. En lånekalkulator til forbrukslån kan brukes til å planlegge økonomien og sette opp et budsjett.

Slik finner du den laveste effektive renten

Dersom du har vurdert behovet og funnet ut at et forbrukslån kan være løsningen for deg, er du sikkert ute etter å finne et forbrukslån med lav rente. Det er mange långivere og banker som tilbyr forbrukslån, og mange vil nok hevde at de kan tilby den laveste renten. 

Som vi allerede har gått igjennom, er det ikke mulig å love noe slikt. Renten blir satt individuelt ved hver eneste søknad, og kan variere fra låntaker til låntaker. Den eneste måten å finne den laveste effektive renten på er ved å søke hos flere banker og långivere. På den måten kan du sammenligne tilbudene som kommer i retur, og finne ut av hvem som har forbrukslån med lav rente. 

Les mer: Beste lånerente

La en låneagent gjøre jobben

Henvend deg til en låneagent for å spare tid på å sammenligne tilbudene. Låneagenter er finansielle aktører som arbeider med å finne de beste tilbudene om lån på vegne av låntakere. Slik fungerer det:

 • Låntaker sender inn en søknad om å låne penger via låneagentens hjemmesider.
 • Låneagenten sender den samme søknaden videre til flere banker og långivere.
 • Långiverne vurderer søknaden og sender sine tilbud i retur.
 • Låneagenten presenterer det beste tilbudet for låntakeren.

Prosessen er effektiv og sikrer en grundig sammenligning på det aktuelle tidspunktet. Dermed får man ikke bare tilbud om den laveste effektive renten akkurat nå, men også en gjeldsavtale som passer best til ens egen situasjon. De aller fleste sparer både tid og penger på å bruke en låneagent.

Hva er en låneagent?

En låneagent er en finansiell aktør som spesialiserer seg på å formidle forbrukslån til privatpersoner. Kunder søker om lån via låneagentens nettportal, og søknaden blir sendt videre til flere banker og långivere samtidig. Etter at alle långiverne har vurdert søknaden, får kunden presentert det beste tilbudet.

Låneagenter skal følge Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis, og kan maksimalt formidle usikrede lån på 500 000 kroner. I Norge har ikke låneagenter lov til å ta betalt fra kunder som søker lån, men kun fra långiverne de formidler lån fra. Slike tjenester er derfor kostnadsfrie for kunder. Låneagenter driver vanligvis med formidling av lån uten sikkerhet og refinansiering av gjeld.

Lån uten sikkerhet

Det finnes flere forskjellige benevnelser på lån, og disse kan plasseres i en av følgende kategorier:

 • Lån uten sikkerhet
 • Lån med sikkerhet

Et lån uten sikkerhet betyr at utlåneren ikke krever noen form for sikkerhet eller forsikring i bytte mot å låne ut pengene. Slike lån er for eksempel forbrukslån, refinansieringslån, kreditt og avtaler om nedbetaling.

Lån med sikkerhet innebærer det motsatte: Banken krever en form for garanti for å innvilge lånet. Dette kan for eksempel være et boliglån, hvor banken har rett til å ta salgspant i boligen dersom lånet blir misligholdt. Enkelt forklart betyr dette at långiveren kan kreve tilbake pengene i form av objektet som er satt som sikkerhet, dersom låntakeren ikke nedbetaler lånet slik avtalen tilsier.

Større risiko for utlåner

For långiver innebærer usikrede lån at risikoen øker. De bruker derfor andre grep for å sikre seg selv mot eventuelle tap, blant annet å sette en høyere risikopremie på lånet. Dette er årsaken til at usikrede lån er mer kostbare enn lån med sikkerhet. I tillegg stilles det krav til minimumsinntekt, alder, bosted og annet knyttet til kundens personlige og økonomiske forhold. Slike krav varierer fra långiver til långiver.

Lånets kostnad

Det koster penger å låne penger. Her går vi gjennom de viktigste kostnadsbegrepene som du bør kjenne til før du låner penger:

Renten på lånet

Hvor kostbart et lån er avgjøres blant annet av rentesatsen. Den nominelle renten på forbrukslånet er høyere enn renten på et boliglån, men lavere enn renten på kredittkort og smålån. Rentesatsen blir bestemt basert på en individuell vurdering av hver enkelt søknad, og kan derfor variere fra person til person. Det varierer også hvor stor risiko långiver er villig til å ta.

Les mer: Beste lånerente

Renter er det samme som prisen på å få låne penger, med andre ord långivers godtgjørelse for sine utlånstjenester. Når du låner penger av en bank, må du betale banken for å få tilgang til deres kapital. I motsatt tilfelle: Når du setter inn penger på en bankkonto, er det banken som betaler deg i form av renter.

Gebyrer og andre kostnader

I tillegg til rentesatsen, er det vanligvis knyttet gebyrer til låneavtaler. Dette kan for eksempel være etableringsgebyr, termingebyr, fakturagebyr og lignende. Summen av renter og gebyrer kalles effektiv rente.

Når du får presentert et tilbud om å låne penger, oppgis både nominell og effektiv rente. For å finne ut av hva lånets totalkostnad vil bli, er det den effektive renten du skal undersøke.

Sammenligne lån

De fleste som skal låne penger er naturlig nok ute etter å finne den billigste långiveren, og det er her en låneagent kan komme godt med. En låneagent arbeider med å sammenligne lån og gjeldsavtaler, med mål om å finne forbrukslån med lav rente. Låneagenten får kun betalt dersom de klarer å finne en avtale som er god nok til at kunden takker ja.

Långiverne på sin side vet at de konkurrerer om å få den samme kunden, og strekker seg derfor ekstra langt for å tilby en god avtale.

Alt ligger derfor til rette for å få et tilbud om forbrukslån til lav rente. Er du på markedet for et lån uten sikkerhet, har du ingenting å tape på å søke via en låneagent. Jobben med å sammenligne rentesatser og låneavtaler blir gjort for deg, og hele søknadsprosessen tar svært kort tid. Var ikke tilbudet helt det du hadde sett for deg, er det bare å takke nei.

Fordeler med lån som ikke krever sikkerhet

Når vi snakker om lån uten sikkerhet, er det egentlig ingenting som kan sies å være billig. Det er kostbart å låne penger, men lån uten sikkerhet har flere fordeler over sikrede lån:

 • Det stilles lavere krav til låntaker
 • Du kan få innvilget lånet uten å eie noe
 • Det går raskere å få utbetalt pengene
 • Du trenger ikke oppgi noen grunn til hvorfor du søker, og kan bruke pengene på hva du vil

Forbrukslån er relativt fleksible lån, hvor selve søknadsprosessen og utbetalingen går raskt. I tillegg er det også mulig å betale tilbake i større nedbetalinger enn hva avtalen sier, eller betale tilbake lånet i sin helhet før fristen. Det er ingen ekstra kostnader forbundet med å gjøre dette.

Hvordan få et lån med en lavere rente?

For å finne et forbrukslån med lav rente er det helt nødvendig å sammenligne ulike tilbud. Renten som tilbys kan nemlig variere mye fra långiver til långiver, i tillegg til at det gjøres en individuell vurdering av hver enkelt søknad. Hos låneagenten Axo Finans er det uforpliktende å søke om forbrukslån, og tilbudet kommer i retur innen svært kort tid. Dermed finner du raskt ut om du kan få et forbrukslån med lav rente.

Det er ikke umulig å finne et forbrukslån med lav rente, men det krever litt forarbeid. Overlat jobben til en låneagent for en rask og effektiv prosess.

Dersom du ikke er fornøyd med tilbudet, kan du vurdere å søke på nytt sammen med en medlåntaker. Dette øker vanligvis sjansen til å få tilbud om bedre vilkår og lavere rente. Er du usikker på om det lønner seg å bruke en medlåntaker i ditt tilfelle, kan du snakke med långiveren eller låneagenten på forhånd om dette. Da får du profesjonelle råd, og kan gjøre et informert valg.