Derfor bør du sammenligne forbrukslån

I kommersielt samarbeid med Crew Media.

Når du trenger penger, enten det er til å dekke uforutsette utgifter eller for å reise på ferie, kan et forbrukslån være et godt alternativ. Dette er et lån uten sikkerhet som betales tilbake i månedlige avdrag over en bestemt periode, vanligvis mellom to og fem år.

Lær mer om forbrukslån:

Det stilles ikke krav til sikkerhet for at man skal få innvilget et forbrukslån. I stedet for sikkerhet setter banken en høyere rente på lånet. Dette gjør opp for usikkerhet fra bankens side, og er årsaken til at usikrede lån er dyrere enn lån med sikkerhet, slik som boliglån. Nøyaktig hva et forbrukslån koster, varierer fra bank til bank. Det er nemlig opp til hver enkelte bank å vurdere hvor god kredittscore en kunde har. Det er dette som er grunnen til at det anbefales å sammenligne forbrukslån fra flere forskjellige banker og långivere, spesielt hvis du er ute etter det billigste forbrukslånet.

Et forbrukslån kan fås fra ulike finansinstitusjoner som banker, finansieringsselskaper eller kredittforetak. I Norge er alle selskaper med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet registrert i Konsesjonsregisteret.

Lær mer om kredittscore:

Hvor mye et forbrukslån koster, er altså avhengig av hvordan banken vurderer deg som kunde. Hvis du sender inn en søknad om å låne penger hos en bank, vil banken se på blant annet betalingsevne og forholdet mellom inntekt og gjeld. Basert på denne vurderingen får du en kredittscore. Kunder med god kredittscore får vanligvis tilbud om de laveste rentene og de største lånebeløpene. De har også flest alternativer å velge mellom når de søker om lån, og står i en god posisjon til å forhandle frem enda bedre vilkår.

Får man en dårlig kredittscore må man kanskje se seg nødt til å betale en litt høyere rente. Men igjen: Dette varierer avhengig av långiveren som vurderer søknaden. Det er mulig å forbedre sin egen kredittscore ved å vise til jevn inntekt og lang kreditthistorie med betalinger i tide. Mange velger også å søke lån sammen med en medlåntaker, fordi man samlet vil få en bedre vurdering.

Sammenligne forbrukslån

Det er viktig å sammenligne forbrukslån fordi resultatet av kundevurderingen varierer fra bank til bank. Derfor vil også renten på forbrukslån variere. For å sammenligne forbrukslån kan du starte med å finne renteeksempler på långivernes hjemmesider, men husk at det ikke er noen garanti for at du vil få tilbud om akkurat denne renten.

Skal du gjøre en god og grundig sammenligning, må du derfor sende inn søknader hos flere forskjellige banker. Deretter sammenligner du tilbudene som kommer i retur. I Norge er det kostnadsfritt og uforpliktende å sende inn lånesøknader, så du binder deg ikke til noe ved å søke om lån.

På den annen side kan det være både omfattende og krevende å sammenligne lånetilbud, spesielt for vanlige mennesker som ikke kjenner finansielle begrep. Derfor velger mange å benytte seg av en låneagent når de skal søke forbrukslån.

Bruk en låneagent til å sammenligne forbrukslån

Låneagenter er finansinstitusjoner som arbeider med å sammenligne lånetilbud på vegne av kunden. For de aller fleste er det både enklere og mer tidsbesparende å bruke en låneagent til å sammenligne lån, fremfor å gjøre det på egenhånd. Slik fungerer det:

  • Kunden sender inn én søknad om å låne penger, eller om refinansiering av lån
  • Låneagenten videresender søknaden til et utvalg banker og långivere
  • Bankene og långiverne vurderer søknaden, og sender et tilbud i retur
  • Låneagenten sammenligner tilbudene, og presenterer det beste lånet for kunden

Hele prosessen tar kun noen timer og er kostnadsfri for kunden. Hvis søknaden skulle ende med en avtale om å låne penger, er det den aktuelle banken eller långiveren som betaler låneagenten kommisjon.

Fordeler med å bruke en låneagent

Hvis du er interessert i å sammenligne lån, er det store fordeler ved å henvende seg til en låneagent. De viktigste er:

  • Det koster ingenting
  • Det er uforpliktende å søke
  • Jobben gjøres raskere og grundigere fordi det er profesjonelle som gjør det

En låneagent samarbeider med et variert utvalg av banker og andre långivere, slik at det skal være mulig å finne et godt lånetilbud til mennesker i ulike situasjoner. Långiverne vet at de konkurrerer om å få den samme kunden, og vil derfor strekke seg ekstra langt for å gi et godt tilbud. Ved å velge en låneagent vil du motta et bedre tilbud med en lavere rente enn du kan finne på det åpne markedet på egenhånd.

Billigste forbrukslån

Mange lurer på hvordan de kan finne det billigste forbrukslånet, uten å være klar over at det gjøres individuelle vurderinger for hver eneste søknad som sendes inn. Kommer kunden godt ut av vurderingen, får man tilbud om det billigste forbrukslånet. Kommer man ikke så godt ut, får man et lånetilbud med høyere renter og strengere vilkår.

Man kan også risikere å få avslag på søknaden, spesielt om man ikke oppfyller bankens krav. Disse kravene kan være knyttet til:

  • Alder
  • Inntekt
  • Betalingsanmerkninger

I tillegg blir man vurdert på andre ting, som betalingshistorikk, personlig situasjon og eksisterende gjeldsgrad. Har du allerede mye i gjeld er det ikke sikkert at du får låne mer penger.

Hvor mye kan jeg låne?

Også dette spørsmålet er en vurderingssak, og det er opp til hver bank å bestemme hvor mye de kan innvilge i lån uten sikkerhet. De fleste banker som tilbyr forbrukslån opererer med beløp mellom 10 000 og 500 000 kroner. I tillegg må de forholde seg til det norske lovverket.

I Norge sier Boliglånsforskriften at man ikke skal ha mer enn fem ganger sin egen inntekt i gjeld, og dette gjelder all gjeld: Boliglån, studielån, forbrukslån og kredittkortgjeld. Hvis du allerede har gjeld er det derfor ikke sikkert at du får låne mer penger.

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.