Ny forskrift for forbrukslån 2019

12. februar 2019 fastsatte Finansdepartementet en ny forskrift som stiller krav til utlånspraksisen for forbrukslån og kredittkort til finansforetakene. 

Annonsørinnhold fra Crew Media AS

Den nye forskriften skal dempe risikoen for den økende forbruksgjelden i norske husholdninger, sørge for at finansforetakene tar hensyn til kundens betjeningsevne.

Det stilles dermed strengere krav til kunden, og noen kan oppleve at det er vanskeligere å få innvilget lån nå enn tidligere.

Hva stilles det krav til i den nye forskriften?

I 2017 ble det gitt nye retningslinjer til finansforetakene, som skulle sørge for ansvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Finansdepartementet så imidlertid at disse retningslinjene ikke ble fulgt av alle foretakene, og det ble derfor nødvendig med en ny forskrift.

Forskriften stiller blant annet krav til:

  • Betjeningsevne
  • Gjeld
  • Inntekt
  • Avdragsbetaling

Bankene må blant annet kreve månedlig betaling av forbrukslånet, og beløpet må være stort nok til at lånet kan betales ned i løpet av fem år.

Les mer om hva nordmenn flest bruker forbrukslån til.

Hva er hensikten med forskriften?

Vi har sett en stor økning i nordmenns forbruksgjeld de siste årene, og unge bruker kredittkort til å finansiere mindre varekjøp mer enn før. Dette mener Regjeringen er bekymringsverdig.

Regjeringen sier at den historisk høye husholdningsgjelden er en av de viktigste sårbarhetene vi har i norsk økonomi. Forbrukslån utgjør kun 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld, men veksten har vært dobbelt så høy de siste årene.

Når forbruksgjelden kommer på toppen av en allerede høy boliggjeld, kan dette gå utover forbrukerens betjeningsevne, og dermed ødelegge for en sunn økonomi.

I tillegg ønsker partileder Siv Jensen en helhetlig regulering av bankens utlånspraksis, både for forbrukslån og boliglån, for å sikre en bærekraftig utvkikling i husholdningens gjeld.

Forskriften er midlertidig og skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Les mer om hensikten med den nye forskriften på Regjeringen.no.

Banken kan få informasjon om din tilgjengelige kreditt

Fra og med sommeren 2019 vil informasjon om din forbruksgjeld være tilgjengelig gjennom gjeldsinformasjonsforetak. Dette innebærer at banken eller långiveren vil ha tilgang til informasjon som for eksempel antall kredittkort og tilgjengelig kreditt.

Denne informasjon har ikke vært tilgjengelig for gjeldsinformasjonsforetakene før, da ubenyttet kreditt ikke har vært regnet som gjeld.

Kredittkort med en kredittramme på 25.000 kroner og under er unntatt fra deler av kravene, så lenge kunden ikke har flere kredittkort fra før.

Tilgangen til slik informasjon kan ha en påvirkning på din låneevne, og tiltaket har blitt satt i gang for å unngå at nordmenn skal ta på seg for mange kredittlån.

Økonomisk situasjon vil påvirke lånesøknaden i større grad

Din økonomiske evne til å betjene lånet vil med den nye forskriften ha en påvirkning på din lånesøknad. Finansforetakene har ikke lenger lov til å innvilge lån til kunder som ikke kan tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Dette blir regnet ut ifra din samlede gjeld og dine totale årsinntekter.

Det er heller ikke lov til å innvilge lån eller kredittkort til kunder som har en samlet gjeld som overstiger fem ganger årsinntekt.

Har du planer om å søke forbrukslån, kan du trygt søke gjennom formidlingstjenesten til Axo Finans . De samarbeider med noen av de ledende bankene og långiverne i landet, som allerede har fulgt retningslinjene til Finanstilsynet fra 2017.

Les mer: Dette bør du vite om lån

Nominell rente fra 6,39% til 21,95%. Effektiv rente fra 6,81% til 24,4%. Eff. rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262573.

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.