Refinansiering kan gi skattefradrag

Refinansiering av kredittkortgjeld og smålån kan være første skritt på veien til en bedre og mer oversiktlig økonomi. 

Annonsørinnhold fra Crew Media AS

Dersom du refinansierte usikret gjeld i 2018, kan du ha krav på skattefradrag. Det er potensielt mye penger å spare, men det er opp til deg å sjekke om tallene stemmer når skattemeldingen kommer.

Levere skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen nærmer seg. Du kan fortsatt søke om utsatt leveringsfrist på Skatteetatens hjemmesider , men i utgangspunktet skal alle lønnstakere og pensjonister levere skattemeldingen 30. april 2019.

Skattemeldingen kommer ferdig utfylt fra Skatteetaten, og for de aller fleste er det interessant å undersøke om de får tilbake noe på skatten - og selvsagt hvor mye. Ikke alle er klar over at dette er et beløp de selv kan påvirke.

Skatteetaten vet mye om deg, men det er også mye de ikke vet om deg.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr at man tar opp et nytt lån for å slette eksisterende gjeld, og deretter betaler ned på det nye lånet. Dette kan være økonomisk gunstig, spesielt hvis du klarer å forhandle med långiveren om å få en lavere rente på det nye lånet enn hva du hadde på det gamle.

Fortsatt usikker? Les alt om refinansiering her

Å refinansiere er spesielt gunstig i tilfeller hvor man sitter på flere forskjellige typer usikret gjeld. Dette kan for eksempel være kredittgjeld, nedbetaling, smålån, forbrukslån og tilsvarende låneavtaler. Slike gjeldsavtaler er kjent for å ha høye rentekostnader, og dersom det totale utestående beløpet er høyt kan en justering av renten ha svært mye å si for totalkostnaden på lånet.

Fradrag for refinansiering

Du kan kreve fradrag på skatten dersom du for eksempel har tatt opp lån, byttet bank eller refinansiert gjeld. I forbindelse med refinansiering kan du kreve fradrag for følgende:

  • Omkostninger ved opptak av lån, inkludert etableringsgebyr
  • Finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann

Disse utgiftene skal føres i post 3.3.1 i skattemeldingen. Bruk Skatteetatens fradragsveileder for å finne ut av hvilke fradrag du kan ha krav på.

Mange betaler mer enn de må

Ikke alle er klar over at det er mulig å refinansiere eksisterende gjeldsavtaler, og betaler unødvendig mye i gjeldskostnader og andre gebyrer. Betaler du ned på flere gjeldsavtaler parallelt, er refinansiering svært aktuelt for deg. Vi har sett eksempler på vanlige forbrukere som har spart tusenvis av kroner hver eneste måned, bare ved å refinansiere.

Betaler du mer enn du må? Klikk her

Det er ikke uten grunn at ekspertene anbefaler å samle ulike gjeldsavtaler i ett, stort lån. De aller fleste banker og utlånere vil tilby en lavere rente jo høyere lånebeløp det er snakk om. Det vil derfor alltid være mest gunstig å samle den utestående gjelden i ett lån, i stedet for å betale ned på mange forskjellige smålån parallelt.

Slik går du fram

Hvem som helst kan refinansiere gjelden sin, men det krever litt forarbeid. Cluet her er å forhandle med banken om å få en lavere rentesats enn hva du betaler nå - klarer du ikke det, er refinansieringen nytteløs. Mange låntakere benytter seg av en finansagent for å få hjelp til å forhandle med banken. Det er ingen ekstra kostnader knyttet til dette, fordi finansagenter ikke har lov til å ta betalt fra andre enn långiverne de formidler lån fra.

Slik går du fram for å refinansiere:

  • Skaff deg oversikt over hvor mye du samlet sett betaler i renter, gebyrer og avdrag hver måned.
  • Skaff også oversikt over hva din totale utestående gjeld er.
  • Send en søknad om refinansiering via en finansagent. I søknaden fyller du inn det samme beløpet som din totale gjeld lyder på.

Når du mottar svar tilbake fra finansagenten er det viktig å undersøke følgende:

  • Fikk du innvilget det totale beløpet?
  • Fikk du tilbud om en lavere rente?
  • Medfølger det gebyrer eller annet som påvirker den totale kostnaden?
  • Vil månedskostnaden totalt sett bli lavere?

Refinansier dyre kredittkort og smågjeld her.

Dersom du fikk innvilget hele det totale gjeldsbeløpet og månedskostnaden samlet sett blir lavere enn det du betaler i dag, bør du takke ja til refinansiering. Er svaret nei, vil det ikke lønne seg å refinansiere.

Nominell rente fra 6,39% til 21,95%. Effektiv rente fra 6,81% til 24,4%. Eff. rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262573.

Journalistene og redaksjonen i ABC Nyheter har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet. Artikkelen inneholder kommersielle lenker, som gir ABC Startsiden en provisjon ved kjøp av produkter/tjenester via disse lenkene.