Derfor er det smart å spare i fond

Foto: Colourbox

Få mer ut av sparepengene dine med fondssparing. 

Denne saken er betalt av Landkre ditt Bank.

Fondssparing er et godt alternativ til tradisjonell banksparing. Sannsynligheten er nemlig stor for at du vil få en større avkastning på pengene dine om de plasseres i fond, enn på sparekonto.

Sandra Gadell Hauge jobber som senior plasseringsrådgiver i Landkreditt Bank. Hun sier fondssparing passer for alle – uansett økonomi og spareformål.

– Enten du har litt penger til overs og vil sette over en engangssum, eller du vil spare et fast månedlig beløp, så er sparing i fond et godt valg.

Aksjefond og rentefond

Det finnes i hovedsak to ulike former for fondssparing: sparing i aksjefond og sparing i rentefond. Rentefond har vanligvis lavere risiko og lavere avkastningsmuligheter enn aksjefond.

– Sparing i aksjefond medfører høyere risiko sammenlignet med rentefond, fordi aksjemarkedet kan svinge mye i løpet av kort tid. På den andre siden vil du over tid kunne forvente høyere avkastning fra aksjefond, sammenlignet med rentefond, forklarer Gadell Hauge.

Rentefond låner ut penger til stater, kommuner, banker og bedrifter. Aksjefond eier aksjer i banker og bedrifter.

Velg riktig fond for deg

Før du bestemmer deg for hvilket fond du skal ha, må du ta stilling til hvor stor risiko du er villig til å ta med sparepengene dine.

– Kan du fortsatt sove godt om natta dersom beholdningen din i perioder går ned 15-20 prosent, eller vil du ta minst mulig risiko? Vil du unngå svingningene i aksjemarkedet, er rentefond mer for deg, sier plasseringsrådgiveren.

Kortsiktig eller langsiktig sparing?

Senior plasseringsrådgiver i Landkreditt Bank, Sandra Gadell Hauge, anbefaler sparing i rentefond om du vil unngå svingningene i aksjemarkedet.
Senior plasseringsrådgiver i Landkreditt Bank, Sandra Gadell Hauge, anbefaler sparing i rentefond om du vil unngå svingningene i aksjemarkedet.

Du må også tenke over hvor lang sparehorisont du har.

– Har du en langsiktig plan med pengene dine, for eksempel sparing til pensjon hvor du kan la pengene stå i fred i noen år, så er aksjefond et godt valg. Investerer du i rentefond hvor du har lav risiko, så kan du tenke mer kortsiktig, sier Gadell Hauge.

Økende interesse for rentefond

Ifølge Gadell Hauge opplever Landkreditt Bank en økende interesse for rentefond som gir stabil avkastning over tid.

– Vi har fire fond, hvorav to er rentefond og to er aksjefond. Våre rentefond har kun obligasjoner med flytende rente. Kort fortalt betyr det at du som investor i praksis er beskyttet mot renterisiko, og vil nyte godt av høyere løpende avkastning i takt med stigende renter, sier hun.

Særlig trekker Gadell Hauge frem Landkreditt Høyrente, som siden oppstarten i 2005 aldri har gitt negativ avkastning over et kalenderår.

– Landkreditt Høyrente er et rent rentefond med en risikoprofil på 2 av 7, hvor 7 gir høyest risiko. Fondet har i snitt gitt en årlig avkastning på 3,96 prosent til kunde, og er det fondet med lavest risiko hos oss.

Ingen bindingstid

Det er enkelt å kjøpe fond. Er du kunde i Landkreditt Bank kan du kjøpe og selge fond i nettbanken.

– Våre fond har ingen bindingstid. Du kan sette pengene inn i dag, og i teorien kan du ta de ut allerede i morgen. Du skal alltid få pengene tilbake på kontoen din i løpet av tre virkedager, sier Sandra Gadell Hauge.

Les mer om sparing på Landkreditt Bank.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.