Jakt 2021: Her finner du oversikt over jaktsesonger og regler

<p>Jakt på ryper er den viktigste småviltjakten i Norge, med sesongstart 10. september hvert år.</p>
Jakt på ryper er den viktigste småviltjakten i Norge, med sesongstart 10. september hvert år. Foto: Jan Frode Haugseth / Wikimedia

Klar for jakt i 2021? Se hvilke tider som gjelder i den norske fangstsesongen, og hvor i landet du kan jakte lenger enn andre steder.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mange jegere vil nok si at selve startskuddet for den årlige jaktsesongen blåses av 10. september når det åpnes for å jakte på hønsefugler og hare. Derfra går det slag i slag frem til stilheten atter senker seg for det meste av viltet lille julaften. Men jaktsesongen starter mye tidligere på året, avhengig av vilt.

I 2017 kom den foreløpig siste forskriften fra Klima- og miljødirektoratet som omhandler jakt- og fangsttider i Norge, neste kommer i 2022. Vi gir deg her en oversikt over hvilke jakt- og fangsttider som trer i kraft i løpet av 2021, samt reguleringer som gjelder for enkelte arter når det kommer til hvilken kant av landet du jakter i.

Elgjakt

De største hannelgene kan veie opp mot 800 kilo. Foto: Pixabay
De største hannelgene kan veie opp mot 800 kilo. Foto: Pixabay

Elgen er skogens ukronede konge og verdens største hjortevilt – de største oksene kan veie så mye som 800 kilo. Årlig felles det omkring 30.000 elg i Norge og både i kjøttmengde og i pengeverdi er elgen vårt viktigste vilt.

Elgjakta er i likhet med jakt på rype og hjort en populær fritidsbeskjeftigelse for mange mennesker, gjerne med hund som trofast jaktpartner i villmarken. I sekken til hundeførern bør det blant annet være pakket kniv og bukåpner til slakting, engangshansker , genser , hansker og hundeutstyr.

For elg varer jakttiden fra 25. september til 23. desember. Unntakene er kommunene Kautokeino og Karasjok der jakttiden stater 1. september og varer til lille julaften.

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg lørdager og søndager:

Viken (Asker, Bærum, Lørenskog, Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 295 og Holsfjorden)

Oslo (de deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Mannstjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal).

Klikk deg inn hos Skittjakt.no og finn alt du trenger til elgjakta.

Hjortejakt

I jaktsesongen 2018-2019 ble det felt 43.777 hjort. Foto: Bernard Stam / Flickr
I jaktsesongen 2018-2019 ble det felt 43.777 hjort. Foto: Bernard Stam / Flickr

I Norge er hjortejakt tillatt fra 1. september til 23. desember i de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt. Dåhjort kan jaktes over hele landet fra 25. september til 23. desember.

Det er en fordel å merke seg at fylkeskommunen kan, av hensyn til andre brukere av utmarka, innskrenke ordinær jakttid for hjort. Det samme gjelder for øvrig for elg. Årlig felles det 60-70 prosent av tillatt felte hjort, og ifølge SNL har antallet felte hjort steget siden 90-tallet. I jaktsesongen 2018-2019 ble det felt 43.777 hjort.

Klikk deg inn hos Skittjakt.no og finn alt du trenger til hjortejakta.

Rypejakt

Jakt på ryper er den viktigste småviltjakten i Norge, med sesongstart 10. september hvert år. Foto: Jan Frode Haugseth / Wikimedia
Jakt på ryper er den viktigste småviltjakten i Norge, med sesongstart 10. september hvert år. Foto: Jan Frode Haugseth / Wikimedia

I mesteparten av landet varer jaktsesongen for fjellrype og lirype fra 10. september til 28. eller 29. februar, avhengig av om det er skuddår eller ei. Men det er visse unntak: I Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner samt i Nordland fylke strekker jaktperioden seg fra 10. september til 15. mars.

Skal du på tur i fjellet i høst er det viktig å kle seg riktig. Klikk deg inn hos Skittjakt.no og finn alt du trenger av klær til rypejakta.

Rådyrjakt

Rådyrbukk og rådyrhunn. Foto: Jojo / Wikimedia
Rådyrbukk og rådyrhunn. Foto: Jojo / Wikimedia

Mellom 10. august og 23. desember er det tillatt med jakt på voksne rådyrbukker i de kommuner som åpner for jakt. Da er det kun jakt med rifle som er tillatt, og under bukkejakten stilles det krav om avlagt skyteprøve og tilgang til ettersøkshund.

Fra 25. september til 23. desember åpnes det for ordinær rådyrjakt. Under ordinær rådyrjakt kan det brukes både hagle og rifle, men det er også tillatt med drivjakt og bruk av halsende hund med maksimal boghøyde på 41 centimeter.

Klikk deg inn hos Skittjakt.no og finn alt du trenger til rådyrjakta.

Gaupejakt

I mesteparten av utbredelsesområdet, inkludert i Norge, lever gaupa i skog og foretrekker ulendt terreng. Foto: Tambako The Jaguar / Flickr
I mesteparten av utbredelsesområdet, inkludert i Norge, lever gaupa i skog og foretrekker ulendt terreng. Foto: Tambako The Jaguar / Flickr

Den norske bestanden av gaupe var nesten utryddet omkring 1930, men tok seg opp igjen etter fredning. På den norske rødlisten fra Artsdatabanken er den norske gaupebestanden vurdert som sterkt truet, og i 2015 ble antall reproduserende dyr i Norge anslått til omtrent 250.

Siden 1994 har det vært kvotejakt på gaupe i Norge. Jaktperioden er fra 1. februar til 31. mars og foregår over hele landet i forvaltningsregioner der fylkesmannen har fastsatt kvoter (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnda kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

Når man er på tur, er det viktig å spise god og næringsrik mat slik at vi holder humøret og energien på topp. Sjekk utvalget av turmat hos Skittjakt.no.

Revejakt

Rødreven er en ensom jeger som ikke danner sosiale flokker. Den lever alene utenom paringstiden og den første delen av valpestadiet. Foto: Ott Rebane / Wikimedia
Rødreven er en ensom jeger som ikke danner sosiale flokker. Den lever alene utenom paringstiden og den første delen av valpestadiet. Foto: Ott Rebane / Wikimedia

I den norske folketroen var det ingen som var smartere enn Mikkel Rev, og mange mente det var et varsel om død dersom den kom nær husene. Rødreven er den mest utbredte arten i sin slekt og et av de mest utbredte pattedyra på jorda. I Norge er den utbredt over hele landet, fra kyst til høyfjell, og du kan også støte på den inne i byene. Revejakt skjer fra 15. juli til 15. april året etter.

Så hva er det reven egentlig sier? Sjekk utvalget av lokkefløyter beregnet på rev hos Skittjakt.no.

Jakt på storskarv og toppskarv

Storskarv i utløpet av Farriselva. Arten flyter tungt i vannet, siden fjærdrakten verken er vannavstøtende eller fanger luftblærer. Foto: Arnstein Rønning / Wikimedia
Storskarv i utløpet av Farriselva. Arten flyter tungt i vannet, siden fjærdrakten verken er vannavstøtende eller fanger luftblærer. Foto: Arnstein Rønning / Wikimedia

Skarvefamilien består av mellomstore til store dykkende svømmefugler og består av omkring 34 arter, hvor to av dem – storskarv og toppskarv – hekker i Norge. Jaktsesongen på storskarv starter 10. august og er da begrenset til ferskvannslokaliteter i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og gamle Hordaland. Jakten opphører lille juleaften.

Fra 1. oktober til 30. november er det også åpent for jakt på storskarv i saltvannslokaliteter, men da er det kun ungfugler med hvit buk som kan felles.

(Saken fortsetter under)

Skarvene tas i utstrakt grad i fiskegarn langs kysten. Dette har vært en viktig dødelighetsfaktor for bestandene i de senere år. Foto: Andreas Trepte / Wikimedia
Skarvene tas i utstrakt grad i fiskegarn langs kysten. Dette har vært en viktig dødelighetsfaktor for bestandene i de senere år. Foto: Andreas Trepte / Wikimedia

Fra 1. oktober til 20. november er det tillatt med jakt på toppskarv i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og tidligere Nord-Trøndelag, samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til fuglejakta i dag.

Jakt på spurvefugler

Visste du at mer enn halvparten av alle nålevende fuglearter tilhører gruppen spurvefugler? Ordenen omfatter ifølge Store norske leksikon nesten 5900 arter, av totalt omkring 10.000 fuglearter i verden. Her i Norge drives det jakt på følgende spurvefuglarter:

Gråtrosten spiser insekter og edderkoppdyr, men er først og fremst kjent for å være en meitemark-spesialist. Foto: Wikimedia
Gråtrosten spiser insekter og edderkoppdyr, men er først og fremst kjent for å være en meitemark-spesialist. Foto: Wikimedia

Med en lengde på 25 centimeter og en vekt på mellom 80 og 130 gram er gråtrost en av de største trosteartene. Den regnes for meitemarkspesialist og ses ofte på jorder og plener der den drar opp feite meitemarker fra jorda. Jakt på gråtrost er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember. Særlig for en del år tilbake ble mange gråtrost og til dels andre troster fanget i snarer og omsatt som mat.

(Saken fortsetter under)

Rødvingetrosten hekker over det meste av Europa og middelhavsområdet til langt inn i Sibir. Foto: Wikimedia
Rødvingetrosten hekker over det meste av Europa og middelhavsområdet til langt inn i Sibir. Foto: Wikimedia

Rødvingetrost er den minste av trostene i Norge, den er en trekkfugl og kan ses i skogsterreng over hele landet om sommeren. I likhet med gråtrost er det tillatt med jakt på rødvingetrost mellom 10. august og 23. desember.

(Saken fortsetter under)

I likhet med andre kråkefugler kan nøtteskriker bli svært gamle. En svensk ringmerket fugl ble 18 år, og en som var merket i Irland ble 17. Foto: Luc Viatour / Wikimedia
I likhet med andre kråkefugler kan nøtteskriker bli svært gamle. En svensk ringmerket fugl ble 18 år, og en som var merket i Irland ble 17. Foto: Luc Viatour / Wikimedia

Nøtteskrike er med sin fargerike fjærdrakt utvilsomt den vakeste av kråkefuglene som har tilhold i Norge. Det er tillatt jakt på nøtteskrike mellom 10. august og 28. februar. Her er det verdt å merke seg at arten er fredet i Troms og Finnmark, og Nordland, mens i resten av landet er det lov å jakte på den.

(Saken fortsetter under)

Skjære er en standfugl som finnes over hele landet, i stor grad nær menneskelig bosetting, trolig som en beskyttelse mot eggrøvere som blant annet kråker. Foto: Blondinrikard Fröberg / Flickr
Skjære er en standfugl som finnes over hele landet, i stor grad nær menneskelig bosetting, trolig som en beskyttelse mot eggrøvere som blant annet kråker. Foto: Blondinrikard Fröberg / Flickr

I samme tidsrom som du kan jakte nøtteskrike, er det også lov å skyte skjære . Her er det ingen geografiske begrensninger som slår inn. Skjæra er for øvrig blant våre mest intelligente fugler og er den eneste fuglen som har bestått speiltesten. Det vil si at den forstår at det er seg selv den ser i speilet.

(Saken fortsetter under)

Norsk ornitologisk forening har beregnet at det hekker mellom 150.000 og 300.000 kråkepar i Norge. Foto: Nicolas Weghaupt / Wikimedia
Norsk ornitologisk forening har beregnet at det hekker mellom 150.000 og 300.000 kråkepar i Norge. Foto: Nicolas Weghaupt / Wikimedia

Kråke omtales i Store norske leksikon som den mest tilpasningsdyktige og mest utbredte arten i norsk fuglefauna, der du finner den både langs kysten, i fjellet og i innlandet. Allerede fra 15. juli er det lov å skyte kråke i hele landet, og jaktperioden opphører 31. mars året etter.

(Saken fortsetter under)

Ravnen var Odins hellige fugl. Ved daggry sendte han sine to ravner, Hugin og Munin, ut i verden. Da de kom tilbake litt senere fortalte de sin herre seneste nytt. Foto: Pmau / Wikimedia
Ravnen var Odins hellige fugl. Ved daggry sendte han sine to ravner, Hugin og Munin, ut i verden. Da de kom tilbake litt senere fortalte de sin herre seneste nytt. Foto: Pmau / Wikimedia

Med en lengde på 65-70 centimeter, vekt på cirka 1,5 kilo og et vingespenn på opptil 1,3 meter er den kullsvarte ravnen (eller korpen) verdens største spurvefugl. Ravnen har vært forfulgt og jaktet på i nyere tid på grunn av reirplyndring av jaktbare fugler. Ravnejakt er tillatt i hele landet fra 10. august til siste dag i februar, unntatt i Troms og Finnmark, der jakt er tillatt fra 10. august til 15. mars.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til småfugljakta i dag.

Gåsejakt: Kortnebbgås og grågås

Under trekket mellomlander kortnebbgjessene i landbruksområdene i Nord-Trøndelag øst og nordøst for Trondheimsfjorden. Foto: Ómar Runólfsson / Flickr
Under trekket mellomlander kortnebbgjessene i landbruksområdene i Nord-Trøndelag øst og nordøst for Trondheimsfjorden. Foto: Ómar Runólfsson / Flickr

Store flokker kortnebbgås passerer Norge under trekket vår og høst mellom hekkeplassene og overvintringsområdene. Jakt på kortnebbgås er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember, unntatt i de nordligste fylkene ned til Rana og Rødøy, der jakt er tillatt fra 21. august til 23. desember. For den frie jakten på hav og fjord på strekningen svenskegrensen til og med Agder, er jaktstart 10. september.

(Saken fortsetter under)

Grågjess flyr som regel i par, også når de ikke trekker. Foto: Tony Hisgett / Wikimedia
Grågjess flyr som regel i par, også når de ikke trekker. Foto: Tony Hisgett / Wikimedia

Den store og tunge grågåsa ankommer Norge fra overvintringssteder i Danmark, Tyskland og Nederland i løpet av mars-april og trekker vanligvis sørover i løpet av perioden august-oktober. Jakt på grågås er tillatt fra 10. august til 23. desember, men i nordlige deler av Nordland og i Troms og Finnmark er det en noe senere start – 15. august for Troms og Nordland, 21. august for Finnmark (sistnevnte kun i ytre fjordstrøk og kyst)

På Skagerrakkysten fra Vest-Agder til Svenskegrensa starter grågåsjakta først fra 10. september, men avsluttes også der 23. desember.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til gåsejakta i dag.

Andejakt

I Norge skytes det årlig omkring 50.000 fugler under andejakta, og stokkand utgjør omkring halvparten av de felte fuglene. Jakta tar enten form som lurejakt, der en eller flere jegere forsøker å komme på skuddhold eller drive endene til hverandre, som sivjakt med hund, eller som trekkjakt i skumringen når andeflokkene søker beite på åkrene.

Lokkeand er et populært hjelpemiddel, og det må brukes nokså grove hagl ettersom viltet er hardskutt. Dersom man jakter innenfor en avstand på 2 kilometer fra land, er det kun tillatt med ro- eller seilbåt.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til andejakta i dag.

Brunnakke er en mellomstor gressand, og kalles enkelte steder også lyngand, blesand, brunand eller pipand. Foto: Ferran Pestaña / Flickr

Jakten på brunnakke, krikkand og stokkand starter 21. august inne på det norske fastland. Fra 10. september til 23. desember åpnes det også for fri jakt på hav og fjord fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

Toppand er en av de minste dykkendene i Norge, med en vekt på cirka 0,5-1 kilo og lengde på 43 centimeter. Foto: Maxwell Hamilton / Flickr

Toppand, kvinand, siland og laksand lever usikkert over hele landet fra 10. september til 23. desember. Svartand-jakt gjelder innenfor samme tidsperiode som de fire førstnevnte, men jakt er da kun tillatt i tidligere Østfold fylke.

Grevlingjakt

I oktober-november går grevlingen i vinterkvarter. Hann, hunn og undertiden årsunger finnes ofte i dyp søvn i samme hule. Foto: Chris. P / Wikimedia
I oktober-november går grevlingen i vinterkvarter. Hann, hunn og undertiden årsunger finnes ofte i dyp søvn i samme hule. Foto: Chris. P / Wikimedia

Den opportunistiske grevlingen spiser det meste den kommer over og regnes som en spesialist på meitemark. Hvis du som hageeier får besøk av grevlingen om natten i løpet av sommeren, så skal du gi den fritt leide til å patruljere hagen. Den er nemlig en særdeles effektiv jeger når det kommer til den særdeles upopulære brunsneglen.

Jakt på grevling er tillatt over hele landet fra 21. august til 31. januar. Visste du forresten at i riktig gamledager ble mengden gress grevlingen samlet i hiet sitt om høsten tolket som et varsel på hvordan vinteren ville komme til å bli? Tallet av gressbunter grevlingen hadde samlet i hiet, tilsvarte antallet frostrier i løpet av vinteren.

En god kniv er blant jegerens viktigste redskaper – sjekk utvalget hos Skittjakt.no.

Røyskattjakt

Røyskattens sommerdrakt er gulbrun på ryggen og gulhvit på buken. Halespissen er svart. Foto: Peter Trimming / Flickr

Den hvite vinterpelsen til røyskatten har tidligere vært solgt som et svært verdifullt pelsverk under navnet hermelin. Denne pelsen er blitt et symbol på aristokratiet i Europa, men i dag er ikke hermelin like ettertraktet ettersom arbeidet med å behandle de små pelsene gjør pelsverket svært dyrt.

I Norge lever røyskatten over hele landet, og jaktperioden strekker seg fra 21. august til 15. mars.

Fargesterke klær og capser har blitt mer populært blant jegere – sjekk utvalget hos Skittjakt.no.

Jakt på enkeltbekkasin og heilo

Enkeltbekkasinen har ren og hvit buk og stjerten er nesten uten hvitt, hvilket gjør at den skiller seg fra dobbeltbekkasinen, som den ellers er svært lik. Foto: Marek Szczepanek / Wikimedia

Enkeltbekkasin er en av de vanligste trekkfuglene og kan oppleves fra kysten og helt opp til de mellomalpine områdene. Den har forkjærlighet for åpne og fuktige områder, men du kan også finne den i åpen skog.

Jakten på enkeltbekkasin skjer mellom 21. august og 31. oktober men det skytes kun et fåtall fugler årlig. Dobbeltbekkasin og kvartbekkasin er begge sterkt truede arter og dermed ulovlig å jakte på i Norge.

Den forholdsvis store og kraftige heiloen er på størrelse med en vipe og et vanlig syn på fjellmyrer og lyngheier i store deler av landet om sommeren, der dens karakteristiske sørgmodige og vedvarende fløytetoner kan høres over lange avstander. Jakt på heilo er tillatt over hele landet fra 21. august til 31. oktober, med unntak av Rogaland fylke der arten er totalfredet.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til fuglejakta i dag.

Duejakt

De siste to tiårene har ringduen økt utbredelsen sin i Norge. Den hekker nå også spredt i Finnmark og har spredt seg fra lavlandet opp mot fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. Foto: Ryzhkov Sergey/Wikimedia
De siste to tiårene har ringduen økt utbredelsen sin i Norge. Den hekker nå også spredt i Finnmark og har spredt seg fra lavlandet opp mot fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. Foto: Ryzhkov Sergey/Wikimedia

Med en vekt på cirka 400-600 gram er ringdua jevnstor med rypa og den største duefuglen i Norge. Arten er i fremgang og svært lite populær i landbruket der den er ansett som et skadedyr som spiser av nysådde åkrer og skitner til moderne åkrer med avføringen.

Ringdue-jakt er tillatt over hele landet mellom 21. august og 23. desember, med unntak av Troms og Finnmark der arten er fredet. På landsbasis har antall årlig felte ringduer de siste 15-20 årene vært ganske stabilt på mellom 40.000-60.000 duer. De tidligere fylkene Akershus, Østfold og Hedmark topper statistikken.

Ringduer ser veldig bra, derfor er det viktig å tenke kamuflasje dersom du skal få skutt due. Klikk her for å sjekke utvalget av kamuflasjeklær og -utstyr hos Skittjakt.no.

Jerpejakt

En orrhøne kan i hastig oppflukt minne om jerpe og omvendt. Men forskjell i størrelse og adferd gjør at slik forveksling sjelden skjer. Foto: Wikimedia
En orrhøne kan i hastig oppflukt minne om jerpe og omvendt. Men forskjell i størrelse og adferd gjør at slik forveksling sjelden skjer. Foto: Wikimedia

Jerpa er riktignok like lang som rypa, men den veier til gjengjeld kun 300-400 gram. Jerpa er ellers en standfugl som er utbredt fra Skottland og Norge til Stillehavet, og her til lands er den vanligst på Østlandet og i Trøndelag.

Tidligere var bruk av såkalt jerpepipe, som man kunne bruke til å imitere lokkelyden til jerpa, vanlig brukt på jakt. Jakt på jerpe er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember.

Storfugljakt

Hos oss er storfugl utbredt i alle landets barskoger, men sparsomt på Vestlandet. Bestanden og formeringen er sterkt redusert de fleste steder i landet. Foto: Tero Laakso / Flickr
Hos oss er storfugl utbredt i alle landets barskoger, men sparsomt på Vestlandet. Bestanden og formeringen er sterkt redusert de fleste steder i landet. Foto: Tero Laakso / Flickr

De fleste av oss er nok bedre kjent med storfugl under navnene tiur (hanen) og røy (høna) som brukes langt oftere sammenliknet med det felles artsnavnet storfugl. Som navnet tilsier er det vår største hønsefugl, der en voksen tiur måler 80-115 centimeter og veier 3,3-4,3 kilo. Røya er betraktelig mindre (59-64 centimeter og 1,44-2,5 kilo).

Jakt på storfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember. Merk deg at spilljakt har vært forbudt siden 1951 ved innføring av datidens jaktlov.

Visste du forresten at i gamle dager, før spilljaktforbudet trådte i kraft, ga jegene gjerne rødstrupen tilnavnet «Tiurklokka»? Når de hørte rødstrupen synge tidlig på morgenkvisten, visste de at det var på tide å gjøre seg klar ettersom det var rødstrupens sang som innledet tiurleiken.

Å ha med barn på jakt kan være både en morsom og kanskje litt utfordrende aktivitet – sjekk utvalget av klær til alle aldre på Skittjakt.no.

Orrfugljakt

I Norge finnes orrfugl i skog over hele landet, men bare svært spredt i Troms og Finnmark. Foto: Francesco Veronesi / Wikimedia
I Norge finnes orrfugl i skog over hele landet, men bare svært spredt i Troms og Finnmark. Foto: Francesco Veronesi / Wikimedia

Nest etter tiur er orrhanen den største av våre skogshøns, med en lengde på omkring 50 centimeter og vekt på cirka 1-1,7 kilo. På klassisk vis er det hanen som er den visuelle med blåsvarte og hvite fjærdrakt, blodrøde «øyenbryn» og karakteristisk lyreformet hale. Orrhøna er til sammenlikning gråbrun, spraglet og forsvinner enkelt inn i omgivelsene.

Jakt på orrfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember. Årlig felles det 20.000-40.000 orrfugl, og det er verdt å understreke at spilljakt har vært forbudt siden 1932.

Det finnes to forskjellige typer viltkamera, det ene er med MMS og det andre er uten. Sjekk utvalget hos Skittjakt.no.

Harejakt

Harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. Foto: GariochT
Harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. Foto: GariochT

Ifølge Store norske leksikon er harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. Om du velger å jakte med eller uten hund, er det uansett perioden 10. september til siste dag i februar som gjelder. Men slik tilfellet er med rypejakta, er det også her geografiske unntak fra regelen:

I Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner i Nordland fylke er det tillatt med harejakt fra 10. september til 15. mars.

Fjellduk er den enkleste «villmarksboligen» du kan sette opp raskt og som lar deg slippe å ta med et telt. Sjekk utvalget hos Skittjakt.no.

Rugdejakt

I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med paring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt. Foto: JJ Harrison / Wikimedia
I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med paring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt. Foto: JJ Harrison / Wikimedia

Siden 21. august har det vært tillatt å jakte heilo og enkeltbekkasin, og mellom 10. september og 23. desember er det tillatt å jakte rugde. I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med paring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til fuglejakta i dag.

Ærfugljakt

I Nord-Norge har ærfuglen vært så vanlig at den ofte regnes som «husfugl», og arten er den største andearten i Norge. Foto: Andreas Trepte/ Wikimedia
I Nord-Norge har ærfuglen vært så vanlig at den ofte regnes som «husfugl», og arten er den største andearten i Norge. Foto: Andreas Trepte/ Wikimedia

Ærfugl har vært totalfredet her i Norge i mange år, og som en følge av dette har bestanden tatt seg opp selv om antallet flere steder er betydelig lavere sammenliknet med tellinger som ble gjort i 1920-årene.

I dag foregår jakt på ærfugl fortrinnsvis som posteringsvakt med lokkefugl i den ytre skjærgården. Jakt på ærfugl er tillatt i de tidligere fylkene Østfold, Buskerud og Aust-Agder, og Vestfold og Telemark fra 1. oktober til 30. november, og det er viktig å understreke at det skal kun felles hannfugl.

Klikk deg inn på Skittjakt og finn alt du trenger til andejakta i dag.

Beverjakt

Beverne er de største gnagerne på den nordlige halvkule, og bare det søramerikanske flodsvinet blir større i hele verden. Foto: Colourbox.com
Beverne er de største gnagerne på den nordlige halvkule, og bare det søramerikanske flodsvinet blir større i hele verden. Foto: Colourbox.com

Beveren er den største gnageren på den nordlige halvkule og er ettertraktet blant annet for pelsen og som ingrediens til middagsbordet. Mellom 1. oktober og 30. april er det tillatt med jakt på bever i de kommuner hvor lokal forskrift åpner for det. Men det finnes visse unntak. Miljødirektoratet oppgir følgende:

«Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunene der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.»

Beverjakt byr på en skikkelig utfordring for de som ønsker det. Blant utstyret du bør ha med deg, er skytestokk , vindsjekker , varme klær , kikkert og trekksele . Utstyret finner du på Skittjakt.no.

Mårjakt

Måren lever av ekorn, smågnagere, hare, fugl, egg, åtsler og litt bær. Foto: Lubos Houska / Pixabay
Måren lever av ekorn, smågnagere, hare, fugl, egg, åtsler og litt bær. Foto: Lubos Houska / Pixabay

Fra 1930 til 1946 var måren fredet her i Norge som følge av at arten nærmest ble jaktet i senk som følge av dens verdifulle pels og som følge av at det hadde vært betalt skuddpremie på arten siden 1900. Seksten år med total fredning gjorde susen for måren, og siden 1971 har det vært tillatt å jakte mår mellom 1. november til 15. mars.

Ekornjakt

Ekorn er et av få norske pattedyr som klatrer i trærne og som dessuten er dagaktivt. Foto: Külli Kittus / Pixabay
Ekorn er et av få norske pattedyr som klatrer i trærne og som dessuten er dagaktivt. Foto: Külli Kittus / Pixabay

I likhet med dens naturlige fiende måren, er det først og fremst pelsen som gjør ekornet til et jaktmål over hele landet fra 1. november til 15. mars. Ifølge Store norske leksikon kalles ekornskinn som brukes til pelsverk for gråskinn. Dette skyldes at det er den grå vinterpelsen som brukes.

Jakttider og -regler for fremmede/introduserte arter

Kanadagås og stripegås

Hele landet 10. august til 23. desember, med følgende unntak:

Troms og Finnmark fylke, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner 21. august til 23. desember. Fra 10. september til 23. desember er det tillatt med fri jakt på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.

Knoppand (moskusand)

Hele landet, fra 21. august til 23. desember.

Mandarinand

Hele landet, fra 21. august til 23. desember.

Stivhaleand

Hele landet, fra 21. august til 23. desember.

Fasan

Hele landet, fra 1. oktober til 15. oktober.

Sørhare og vilt-levende kanin

Hele landet, 10. september til siste dag i februar.

Beverrotte

Hele landet, fra 21. august til 15. mars.

Bisamrotte

Hele landet, fra 1. april til 31. mars.

Mårhund

Hele landet, fra 1. april til 31. mars.

Vaskebjørn

Hele landet, fra 1. april til 31. mars.

Villmink

Hele landet, fra 1. april til 31. mars.

Villsvin

Hele landet, fra 1. april til 21. mars. Sugge med unger er fredet hele året, men ungene er jaktbare hele året.

Dåhjort og muflon

Hele landet, fra 25. september til 23. desember.

Kilde: Miljødirektoratet

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.