Få oversikt over høstens jaktsesonger og -regler

Hedmark og Nord-Trøndelag er landets største elgfylker målt i antall fellingstillatelser og antall felte dyr, men fordeler man antall felte elger på det tellende jaktareal, kommer Østfold og Akershus øverst på lista. Foto: Wikimedia
Hedmark og Nord-Trøndelag er landets største elgfylker målt i antall fellingstillatelser og antall felte dyr, men fordeler man antall felte elger på det tellende jaktareal, kommer Østfold og Akershus øverst på lista. Foto: Wikimedia

Se hvilke tider som gjelder i den norske fangstsesongen frem mot nyttårsaften, samt hvilke reguleringer du må være obs på.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Høstens jaktsesong er i full gang med jakt på blant annet grågås, due og voksen rådyrbukk. Mange jegere vil nok likevel si at selve startskuddet blåses av 10. september når det åpnes for å jakte på hønsefugler og hare. Derfra går det slag i slag frem til stilheten atter senker seg for det meste av viltet lille julaften.

I 2017 kom den foreløpig siste forskriften fra Klima- og miljødirektoratet som omhandler jakt- og fangsttider i Norge, neste kommer i 2022.

Her får du en oversikt over hvilke jakt- og fangsttider som trer i kraft i månedene frem mot utgangen av 2020, samt reguleringer som gjelder for enkelte arter når det kommer til hvilken kant av landet du jakter i.

Her finner du klærne du trenger til høstjakta

Jakt på hjort

Hjort. Foto: Bernard Stam / Flickr
Hjort. Foto: Bernard Stam / Flickr

I Norge er hjortejakt tillatt fra 1. september til 23. desember i de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt. Dåhjort kan jaktes over hele landet fra 25. september til 23. desember.

Det er en fordel å merke seg at fylkeskommunen kan, av hensyn til andre brukere av utmarka, innskrenke ordinær jakttid for hjort. Det samme gjelder for øvrig for elg. Årlig felles det 60–70 prosent av tillatt felte hjort, og ifølge SNL har antallet felte hjort steget siden 90-tallet.

Her finner du utstyret til å holde myggen unna under bukkejakta

Jakt på andefugler

Stokkand. Foto: Colourbox.com
Stokkand. Foto: Colourbox.com

Jakten på kortnebbgås, grågås, brunnakke, krikkand og stokkand er allerede i gang inne på det norske fastland, men fra 10. september til 23. desember åpnes det også for fri jakt på hav og fjord fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

Jakt på toppand, kvinand, siland og laksand starter 10. september, varer til 23. desember og gjelder for hele landet. Svartand-jakt gjelder innenfor samme tidsperiode som de fire førstnevnte, men er kun tillatt i Østfold.

Her finner du et rikt utvalg av gensere til å holde varmen

Jakt på hønsefugler

Orrhane. Foto: Vnp / Wikimedia
Orrhane. Foto: Vnp / Wikimedia

I mesteparten av landet varer jaktsesongen for fjellrype og lirype fra 10. september til 28. eller 29. februar, avhengig av om det er skuddår eller ei. Men det er visse unntak: I Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke strekker jaktperioden seg fra 10. september til 15. mars.

Fra 10. september til 23. desember er det også lov å jakte på jerpe, orrfugl og storfugl i hele landet.

Jakt på hare

Fjellhare. Foto: GariochT
Fjellhare. Foto: GariochT

Ifølge SNL er harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. Om du velger å jakte med eller uten hund, er det uansett perioden 10. september til siste dag i februar som gjelder. Men slik tilfellet er med rypejakta, er det også her geografiske unntak fra regelen:

I Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke er det tillatt med harejakt fra 10. september til 15. mars.

Her finner du jakker til å holde vind, regn og kulde ute

Jakt på rugde

Rugde. Foto: JJ Harrison / Wikimedia
Rugde. Foto: JJ Harrison / Wikimedia

Siden 21. august har det vært tillatt å jakte heilo og enkeltbekkasin, og mellom 10. september og 23. desember er det tillatt å jakte rugde. I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med parring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt.

Jakt på elg

Elg. Foto: Pixabay
Elg. Foto: Pixabay

Elgen er skogens ukronede konge og verdens største hjortevilt – de største oksene kan veie så mye som 800 kilo. Årlig felles det omkring 30.000 elg i Norge og både i kjøttmengde og i pengeverdi er elgen vårt viktigste vilt. Men elgjakta er i likhet med jakt på rype og hjort en populær fritidsbeskjeftigelse for mange mennesker.

For elg varer jakttiden fra 25. september til 23. desember. Unntakene er kommunene Kautokeino og Karasjok der jakttiden stater 1. september og varer til lille julaften.

Her finner du kamuflasjeklærne som får deg til å «forsvinne»

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Vidar Nilsen i Norges jeger-og fiskeforbund viser deg hvordan du forbedrer skyteteknikken

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg lørdager og søndager:

 • Akershus (Asker, Bærum og Lørenskog)
 • Viken (Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 295 og Holsfjorden)
 • Oslo (de deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Mannstjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal).

Jakt på rådyr

Rådyrbukk og rådyrhunn. Foto: Jojo / Wikimedia
Rådyrbukk og rådyrhunn. Foto: Jojo / Wikimedia

Mellom10. august og 23. desember er det tillatt med jakt på voksne rådyrbukker i de kommuner som åpner for jakt. Da er det kun jakt med rifle som er tillatt, og under bukkejakten stilles det krav om avlagt skyteprøve og tilgang til ettersøkshund.

Fra 25. september til 23. desember åpnes det for ordinær rådyrjakt. Under ordinær rådyrjakt kan det brukes både hagle og rifle, men det er også tillatt med drivjakt og bruk av halsende hund med maksimal boghøyde på 41 centimeter.

Her finner du lokkeutstyr til bukkejakta

Jakt på ærfugl

Ærfugl. Foto: Andreas Trepte / Wikimedia
Ærfugl. Foto: Andreas Trepte / Wikimedia

Ærfugl har vært totalfredet her i Norge i mange år, og som en følge av dette har bestanden tatt seg opp selv om antallet flere steder er betydelig lavere sammenliknet med tellinger som ble gjort i 1920-årene.

I dag foregår jakt på ærfugl fortrinnsvis som posteringsvakt med lokkefugl i den ytre skjærgården. Jakt på ærfugl er tillatt i Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fra 1. oktober til 30. november, og det er viktig å understreke at det skal kun felles hannfugl.

Her finner du det du trenger til å sitte godt under jakta

Jakt på bever

Bever. Foto: Colourbox.com
Bever. Foto: Colourbox.com

Beveren er den største gangeren på den nordlige halvkule og er ettertraktet blant annet for pelsen og som ingrediens til middagsbordet. Mellom 1. oktober og 30. april er det tillatt med jakt på bever i de kommuner hvor lokal forskrift åpner for det. Men det finnes visse unntak. Miljødirektoratet oppgir følgende:

«Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunene der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.»

Jakt på mår

Mår. Foto: Lubos Houska / Pixabay
Mår. Foto: Lubos Houska / Pixabay

Fra 1930 til 1946 var måren fredet her i Norge som følge av at arten nærmest ble jaktet i senk som følge av dens verdifulle pels og som følge av at det hadde vært betalt skuddpremie på arten siden 1900. Seksten år med total fredning gjorde susen for måren, og siden 1971 har det vært tillatt å jakte mår mellom 1. november til 15. mars.

Her finner du alt av undertøy til jaktturen

Jakt på ekorn

Ekorn. Foto: Külli Kittus / Pixabay
Ekorn. Foto: Külli Kittus / Pixabay

I likhet med dens naturlige fiende måren, er det først og fremst pelsen som gjør ekornet til et jaktmål over hele landet fra 1. november til 15. mars . Ifølge SNL kalles ekornskinn som brukes til pelsverk for gråskinn. Dette skyldes at det er den grå vinterpelsen som brukes.

Her finner du alt du trenger til høstens turer i skog og fjell

Totalt jaktforbud

Det er visse dager i løpet av året der det ikke er lov til å drive jakt, uansett hvilke jakttider som gjelder i den aktuelle perioden:

 • 24. desember til og med 31. desember
 • Langfredag til og med 1. påskedag

Jakttider og -regler for fremmede / introduserte arter

Kanadagås og stripegås

Hele landet 10. august til 23. desember, med følgende unntak:

Finnmark- og Troms fylker, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner -21. august til 23.desember. Fra 10. september til 23. desember er det tillatt med fri jakt på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.

Knoppand (moskusand)

Hele landet, fra 21. august til 23.desember.

Mandarinand

Hele landet, fra 21. august til 23.desember.

Stivhaleand

Hele landet, fra 21. august til 23.desember.

Fasan

Hele landet fra 1. oktober til 15. oktober.

Sørhare og vilt-levende kanin

Hele landet. 10. september til siste dag i februar.

Beverrotte

Hele landet fra 21. august til 15. mars.

Bisamrotte

Hele landet fra 1. april til 31. mars.

Mårhund

Hele landet fra 1. april til 31. mars.

Vaskebjørn

Hele landet fra 1. april til 31. mars.

Villmink

Hele landet fra 1. april til 31. mars.

Villsvin

Hele landet fra 1. april til 21. mars. Sugge med unger er fredet hele året, men ungene er jaktbare hele året.

Dåhjort og muflon

Hele landet fra 25. september til lille julaften.

Kilde: Miljødirektoratet

Slik blir høstens rypejakt

Viken

 • Hos Øvre Numedal fjellstyre har man i år veldig bra med fugl - 52,6 fugl pr km2. Produksjonen har vært 4,4 kyllinger pr par. Dette er det beste takseringsresultatet siden tellingene startet i 2007.

Trøndelag

 • På Fosen viser takseringene hos Åfjord fjellstyre den største tettheten siden oppstart av taksering i 2007. I enkelte områder er det store kull. I andre er det tett mellom rypene, men noe mindre kull. Årets produksjonssnitt er 2,8 kyllinger per høne, hvilket betyr at flere høner har over 10 kyllinger.
 • Resultatene hos Selbu fjellstyre viser middels bestand og en kyllingproduksjon på 3,6 per km2.
 • Takseringsresultatene fra Fjellstyrene i Stjørdal viser en økning både i produksjon og tetthet sammenliknet med 2019. Produksjonen på 4 kyllinger per høne er over snittet for de siste 12 årene.
 • Osen fjellstyre viser til positive resultater sammenlignet med 2019. Det er i år flere kyllinger pr. rypepar og noe større tetthet av fugl i fjellet.
 • Hos Røyrvik fjellstyre viser takseringsresultatene en økning i tetthet, voksentetthet og produksjon sammenlignet med fjoråret.
 • Årets taksering i Snåsa viser en liten oppgang siden sist. Samtidig er det relativt godt med fugl i områdene.
 • Ålen og Haltdalen fjellstyre melder om et ganske godt rypeår. Terrenget var jevnere besatt enn i fjor, og andelen voksenfugl av totaloppdagelsen ligger under det som er betrakter som et godt år med hensyn til produksjon. Det vil si at andelen av kylling i år er høyere enn normalt.
 • I Namsskogan ser den gjennomsnittlige tettheten av fugl grei ut, men hekkesuksessen har flere steder vært dårligere enn forventet. Det er store forskjeller på både kullstørrelse og kyllingstørrelse, og det er som vanlig store forskjeller mellom terrengene.

Innlandet

 • Resultatene fra Sollia viser en kyllingproduksjon med 2,9 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er beregnet til 10,6 rype per km2.
 • Dovre fjellstyre melder om samme kyllingproduksjon som i 2019 og noe lavere voksenfugl-tetthet.
 • Takseringen hos Engerdal fjellstyre viser en liten oppgang i både tetthet og produksjon sidne bunnåret 2019. Tettheten for skogsfugl er riktignok ikke økende, men produksjonen har økt. Det ser også ut til at det er til dels store variasjoner i området.
 • Rypebestanden hos Kvikne fjellstyre er stabil og det meldes om en liten oppgang i deler av statsallmenningen sammenlignet med tallene for 2019. Kyllingproduksjonen ligger på et middels nivå, mens total tetthet er god, som i 2019.
 • I Ringebu er årets estimerte rypebestand bedre sammenliknet med de siste fem årene. Gjennomsnittet for Fjellstyrenes tre jaktfelter viser en tetthet på 20 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 4 kyllinger pr. par.
 • I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert en liten økning siden fjoråret både når det gjelder kyllingproduksjon, tetthet av voksen fugl og tettheten totalt.
 • Takseringen i Vestre Slidre ser ut til å være innenfor et normal år. Det er godt med stamfugl, og en forholdsvis god kyllingproduksjon. Det ligger an til en forbedring fra 2019, men ikke et toppår.
 • I Fron statsalmenning er det litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mer enn det. Det kan jaktes, men da med litt begrensninger på uttak.

Vestland

 • I Eidfjord blir det ingen rypejakt i år. Resultat av årets taksering er klare og viser 10,4 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 2,4 kyllinger per høne. Kravet fjellstyret har satt for å åpne for jakt, er minst 8 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 3 kyllinger per høne.

Mer detaljerte takseringsresultat finner du på www.fjellstyrene.no
som oppdateres jevnlig.

Kilde: www.fjellstyrene.no

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.