Enighet om nye regler for EU-landenes budsjetter

Forhandlere fra EU-parlamentet og Ministerrådet er enige om endringer i gjeldsreglene for medlemslandene. Et tidligere forslag fikk kritikk for å være for slapt.

– Avtale! skriver det belgiske formannskapet for Ministerrådet på X/Twitter.

De nye reglene er laget for bedre å kunne vurdere den finansielle situasjonene til de individuelle EU-landene – samt å gi gjeldstyngende medlemsland mer fleksibilitet til å redusere gjeld og budsjettunderskudd.

Samtidig kommer det tydeligere minimumskrav til reduksjonen av gjeldsgrad for land med høy gjeld.

EUs finansministere kom til enighet på slutten av fjoråret, men endringene måtte også gjennom forhandlinger med EU-parlamentet.

Det opprinnelige forslaget fra Ministerrådet fikk kritikk, særlig fra den tyske regjeringen, for å være for slapt.

Fortsatt må de formelt godkjennes av parlamentsmedlemmene og hvert av de 27 medlemslandene.

På grunn av koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina ble endringer i budsjettreglene satt på vent til 2024. Å gå tilbake til de tidligere reglene har blitt vurdert som en trussel mot EUs økonomiske restitusjon, i og med at de ville ha tillatt mange land å foreta store budsjettkutt.