FNs sikkerhetsråd ber om humanitære pauser på Gazastripen

FNs sikkerhetsråd oppfordrer til «utvidede humanitære pauser» i kampene på Gazastripen.

Resolusjonen er den første fra rådet siden starten av den blodige konflikten mellom Israel og Hamas 7. oktober.

Malta fremmet resolusjonsforslaget som ble vedtatt med tolv stemmer. Siden ingen av vetomaktene blokkerte forslaget, ble det vedtatt. Men verken USA, Storbritannia eller Russland ville imidlertid stille seg bak det – av forskjellige årsaker.

I løpet av oktober forsøkte Sikkerhetsrådet fire ganger å komme fram til en resolusjon om krigen som også krevde umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle gisler som Hamas har tatt.

Russland forsøkte denne gangen å føye til et krav om en umiddelbar humanitær våpenhvile som skulle føre fram til en innstilling av kamphandlingene.

Debatten i Sikkerhetsrådet har i grove trekk dreiet seg om hvorvidt det skal bes om en såkalt humanitær pause eller en våpenhvile. En «pause» anses som mindre formell og kortere enn en våpenhvile – som er en formell avtale mellom partene. USA har bedt om pauser, mens Russland altså har fremmet forslag om en våpenhvile.

Onsdagens resolusjon fordømmer ikke Hamas' handlinger, noe som har vært et krav fra USA og Storbritannia.