Omfattende politiaksjon mot smugling av ål i Europa

Glassål som dette er en sterkt ettertraktet delikatesse i deler av Asia og kan innbringe over 100.000 kroner kiloen på svartebørs. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Politiet i 32 europeiske land har i en felles operasjon tatt beslag i 25 tonn med ål som skulle smugles til Asia.

256 personer er pågrepet i aksjonen, som ble koordinert av EUs politibyrå Europol.

Det største beslaget ble gjort i Spania. Der slo Guardia Civil til mot tre smuglerbander, tok beslag i 18 tonn med ål og pågrep 30 mistenkte.

– Politiet fant dekkselskap som var opprettet ene og alene for å eksportere ål til Asia, heter det i en kunngjøring fra Guardia Civil.

Under aksjonen ble det også funnet glassål, det vil si ål som ennå ikke er fullvoksne. De regnes som en delikatesse og blir solgt for opp mot 100.000 kroner kiloen på svartebørs.

Smuglere pakker ofte ål i plastposer der de kan overleve i opptil 42 timer. Rundt 3 tonn av ålen som ble beslaglagt i politiaksjonen, var i live og kunne tilbakeføres til vassdrag.

Bestanden av europeisk ål har falt med 90 prosent de siste 30 årene, blant annet som følge av utbygging av elver og våtmarksområder.

Siden 2009 har ål hatt global rødlistestatus og vært regnet som «kritisk truet». I Norge regnes ål som «sterkt truet».

Video: Panda-lykke i Russland: Første gang dette skjer

Your browser doesn't support HTML5 video.

Panda-lykke i Russland: Første gang dette skjer Les mer Lukk