Fallende inflasjon i Tyskland

Inflasjonen i Tyskland lå i august på 6,1 prosent, ifølge foreløpige tall fra myndighetene.

Dermed ser prisveksten ut til å ha avtatt litt siden juli, da nivået var på 6,2 prosent.

6,1 prosent er likevel litt høyere enn ventet i forkant og betydelig høyere enn målet om 2 prosents inflasjon.

Økonomer venter at prisveksten i Tyskland vil avta ytterligere de neste månedene. En av årsakene er at importprisene har falt.