Russiske soldater har fått kraftig lønnsøkning

Russiske soldater har fått kraftig lønnsforhøyelse siden invasjonen av Ukraina, og offiserer tjener nå nesten tre ganger så mye som gjennomsnittslønna i Russland. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Russiske soldater og offiserer har fått kraftig lønnsøkning siden landet invaderte Ukraina, ifølge britisk etterretning.

– Det har blitt langt mer lukrativt å tjenestegjøre i Russlands væpnede styrker etter invasjonen, heter det i den daglige oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet.

Løfter om god lønn og bonuser får mange russere til å melde seg til tjeneste, særlig i fattige områder av landet.

– Russland kommer likevel neppe til å nå målet for rekruttering av frivillige, mener britisk etterretning.

Se video: Her ruller de russiske soldatene unna flammene

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her ruller de russiske soldatene unna flammene Les mer Lukk

Få uker før invasjonen i februar i fjor opplyste president Vladimir Putin at løytnanter i hæren hadde en månedslønn på 81.200 rubler, tilsvarende drøyt 9.000 kroner.

Når har russiske korporaler en månedslønn på 195.000 rubler, nærmere 22.000 kroner, viser offisielle tall.

Dette er nesten tre ganger så mye som gjennomsnittslønna i Russland, som er på i underkant av 8.200 kroner, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.