Forskning: Menn og kvinner med ulike symptomer ett døgn før hjertestans

Plutselig hjertestans har svært høy dødelighet. Nå viser det seg at det kan være klare symptomer i forveien, litt ulike mellom kvinner og menn. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Les mer Lukk

Analyser av rundt 1700 hjertestanstilfeller viser at over halvparten hadde forvarsel – minst ett symptom – dagen i forveien. Menn og kvinner hadde ulike tegn.

Når man får plutselig hjertestans og ikke er på sykehus, er dødeligheten over 90 prosent, ifølge forskere ved Smidt Heart Institute ved Cedars-Sinai i California.

Ved hjertestans vil blodsirkulasjonen brått avta. Hjernen får ikke oksygen, man mister bevisstheten og slutter å puste, og det er prekært å få hjertet i gang igjen raskest mulig.

Det er behov for forbedrede metoder for å forutsi og forebygge plutselig hjertestans og derved redusere dødeligheten.

Nå håper forskerne de er ett skritt nærmere. I en artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, viser de til analyse av data fra to store undersøkelser. De har brukt 1700 tilfeller av plutselig hjertestans der vitner har beskrevet hvordan personene framsto i forkant.

Vitnebeskrivelsene var registrert av tilkalt helsepersonell. Pasientene var i alderen 18 til 85 år og fikk hjertestans mellom februar 2015 og januar 2021.

Halvparten kjente noe

I rundt 50 prosent av tilfellene – i begge undersøkelsene – forelå det forvarsler og symptomer i timene, dagene eller ukene før hjertestansen. For menn var det vanligste forvarslet smerter i brystet, men også pusteproblemer og ekstrem svetting. Kvinner derimot, opplevde oftere uforklarlig kortpustethet.

I tillegg opplevde mindre grupper av begge kjønn hjertebank, anfallsaktig aktivitet og influensaaktige symptomer.

Doktor Sumeet Chugh fra Cedars-Sinai ledet studien og håper funnene vil bidra til at folk raskere identifiserer tegn på hjertestans. Å kjenne til symptomene og forskjeller mellom menn og kvinner, kan gjøre det lettere skjønne at det er plutselig hjertestans det dreier seg om.

– Våre funn kan føre til et nytt paradigme for forebygging av plutselig hjertedød, sier doktor Chugh.

Høy dødelighet

Dataene ble hentet fra to store, pågående befolkningsundersøkelser i California og Oregon, Ventura Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (PRESTO) og Sudden Unexpected Death Study (SUDS).

I USA er det mer enn 356.000 hjertestanstilfeller utenfor sykehus. Over 90 prosent overlever ikke.

I SUDS-undersøkelsen hadde bare 19 prosent av de som kjente symptomer i forkant, tilkalt hjelp før de kollapset.