Russland håper på økt fiskeeksport til Kina

Russland har håp om å øke eksporten av sjømat til Kina etter at myndighetene i Beijing denne uken innførte importforbud mot all japansk sjømat.

Importforbudet ble iverksatt etter at Japan begynte å slippe ut renset, radioaktivt spillvann fra atomkraftverket Fukushima, som ble ødelagt i en jordskjelv- og tsunamikatastrofe i 2011.

Russland er en av de største eksportørene av fisk og annen sjømat til Kina. I dag har nær 900 russiske selskaper tillatelse til å drive med denne type eksport, og nå vil russiske myndigheter forsøke å øke antallet, ifølge det russiske mattilsynet Rosselkhoznadzor.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har gått god for at vannet som blir sluppet ut fra atomkraftverket, inneholder så lite radioaktivitet at utslippene ikke utgjør noen fare for mennesker og miljø.