Militærekspert om presset mot Putin: – Et mulighetsvindu som Ukraina kan utnytte

Denne videoklippet ble lagt ut 24. juni 2023 på Telegram, og viser Jevgenij Prigozjin Yevgeny Prigozhin i samtale med generalløytnant Vladimir Alekseev og den russiske viseministeren Yunus-Bek Evkurov inne i hovedkvarteret til det russiske sørlige militærdistriktet i byen Rostov-na-Don. Les mer Lukk

Et Russland i ubalanse og en ydmyket Kreml-ledelse kan være det som skal til for å vippe de russiske styrkene av pinnen, og gi Ukraina overtaket.

– Dette er et mulighetsvindu som ukrainerne kan utnytte, fordi et gjennombrudd vil dermed lettere føre til panikk og kaos hvis det ikke kommer klare føringer fra hovedkvarteret i Rostov.

Les alt om krigen i Ukraina!

Det mener Tormod Heier ved Forsvarets høgskole. Heier er professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

– Ydmykende

Han følger utviklingen i Russland og Ukraina tett. De siste dagers dramatiske hendelser tolker han som et alvorlig tilbakeslag på Putins maktbase og posisjon som statsleder.

Russlands president Vladimir Putin (høyre) og Belarus' president Aleksandr Lukasjenko møttes fredag i Sotsji, hvor Putin informerte Lukasjenko om tidslinjen for utplasseringen av taktiske atomvåpen i Belarus. Foto: Pavel Bednyakov / Sputnik / AP / NTB Les mer Lukk

– At Putin måtte kompromisse med Wagner for å unngå «et blodbad i Moskva», og at Lukasjenko fra Belarus, Russlands lillebror, måtte megle fram løsningen, er i seg selv ydmykende. Dette sender signaler til et knippe av russiske sikkerhetstjenester om at den øverste lederen har mindre kontroll enn det som er ønskelig. I så fall kan også sikkerhetstjenestenes makt, myndighet og privilegier stå på spill, siden disse er uløselig bundet til presidenten selv, forklarer Heier.

Han har selv 32 års erfaring som offiser i Forsvaret, hvor av 15 år som oberstløytnant i Hæren.

– Finnes ikke tradisjon for kreativitet og egne initiativ nedenfra

– Hvordan vil «kuppforsøket» påvirke krigen?

– Wagners felttog mot Moskva synliggjør et underliggende problem i det russiske statsapparatet, nemlig at maktvertikalen er i ferd med å fragmentere. For det som kom til overflaten på lørdag 24. juni var Wagner-sjefens frustrasjon over det russiske lederskapets manglende evne til å improvisere, tilpasse seg, og finne nye løsninger på en ukrainsk utmattelseskrig som verken FSB, Forsvarsministeriet eller Generalstaben i Moskva så komme, påpeker Tormod Heier.

– Hvordan kan Ukraina utnytte helgens hendelser?

– Ukraina kan utnytte denne hendelsen ved å forsøke å få de organiserte russiske forsvarslinjene ut av balanse. Russerne er nemlig gode til å følge forhåndsbestemte planer, men mye dårlige til å improvisere ut ifra uforutsette manøvreringer på bakken. Dette krever nemlig ordrer ovenfra fordi det ikke finnes tradisjon for kreativitet og egne initiativer nedenfra, svarer Heier.

Video: Wagner: Her er de 24 timene forklart

Your browser doesn't support HTML5 video.

Wagner: Her er de 24 timene forklart

Har flyttet fokus vekk fra Ukraina

Han viser til at de russiske styrkene er organisert på en svært sentralisert og hierarkisk måte.

– Hovedkvarteret i Rostov vil være svært sårbart. Dette er fordi lederen av hovedkvarteret, forsvarssjef Gerasimov, er en av de to syndebukkene som Wagner-sjefen har vært ute etter. I tillegg har hovedkvarteret vært omringet av Wagner-soldater, og oppmerksomheten rundt krigføringen i Ukraina har antakelig vært minimal, poengterer Heier.

Dette har trolig bidratt til at fokus er flytte vekk fra den brutale krigen med nabolandet, og over på trusselen fra fiendtlige aktører inne i Russland.

– Uansett har hovedkvarteret antakelig en mindre detaljert situasjonsforståelse nå enn i forrige uke, mye på grunn av den dramatiske situasjonen som Gerasimov og staben hans ved hovedkvarteret har gjennomgått de siste dagene, mener Tormod Heier.

– Da kommer sannhetens øyeblikk for dagen

Han tror den russiske militærledelsen ble tatt fullstendig på senga og utløste panikk da Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin ga sine styrker ordre om å marsjere mot Moskva.

– Det er nettopp i slike kritiske situasjoner, når hundre tusenvis av nasjonens antatt beste menn sendes i krig, at ledelsen i Moskva må områ seg og finne nye og mer fleksible løsninger. Når de ikke gjør det kommer sannhetens øyeblikk for dagen, fastslår Heier, og ramser opp:

  • Faglig inkompetanse i den øverste politiske og militære ledelsen
  • Et antikvarisk, stivbeint, hierarkisk og sentralisert forsvarssystem
  • Et maskineri som er tuftet på et fryktbasert lederskap
  • Uformelle patron-klient relasjoner som bryter på tvers med formelle kommandolinjer
  • En kultur der det er akseptert å stjele av lasset så lenge sjefen din får litt av overskuddet


– Har kommandoen over Russlands beste tropper

Medlemmer av Wagner-gruppen arresterer en mann i byen Rostov-on-Don 24. juni 2023. Les mer Lukk

Professoren i militær strategi og operasjoner mener Prigozjin representerer en formidabel trussel for Kreml i og med sitt svært nære kjennskap til det russiske militærapparatet, og dermed har troverdighet når han kritiserer den russiske forsvarsledelsen.

– Som russisk oligark er også Wagner-sjefen del av dette systemet. Men han har samtidig vært tett på krigen, og sett med egne øyne hvordan det russiske forsvarssystemet ikke fungerer. Og hvordan krigen trekker ut i langdrag og sliter ned de russiske styrkene. Dermed er det lett for Prigozjin, som selv har kommandoen over Russlands beste tropper, å hevde seg som «Russlands redningsmann», mener Tormod Heier.

– Utfordrer legitimiteten til Putin

Ved å påpeke alle feil og mangler som finnes i det stivbeinte russiske byråkratiet, og ved å bruke egne styrker til å legge press på forsvarsministeren og forsvarssjefen, undergraver Prigozjin Putins maktbase.

– Dermed blir også Wagner-sjefen en politisk aktør som utfordrer legitimiteten til presidenten, som er avhengig av at Forsvarsministeriet, generalstaben, FSB og de russiske styrkene vinner fram i Ukraina, illustrerer Heier.