Spår diabeteseksplosjon: – Ventet å øke aggressivt

Forskerne beskriver funnene som alarmerende. Les mer Lukk

Dobbelt så mange vil ha diabetes i 2050, ifølge ny forskning. 

Ifølge det som er den mest omfattende analysen av globale data om diabetes hittil, kommer alle verdens land til å se en økning av kronisk diabetessyke i befolkningen.

Det blir estimert at rundt 529 millioner mennesker globalt har diabetes nå, hvorav 95 prosent har diabetes type 2.

Antallet mennesker som har diabetes over hele verden vil mer enn doble seg til 1,3 milliarder innen 2050, ifølge ny forskning publisert i de anerkjente tidsskriftene The Lancet og The Lancet Diabetes & Endocrinology.

– En av de største folkehelsetruslene

Den anslåtte økningen vil gjøre diabetes til en av de ledende årsakene til død og uførhet, skriver forskerne, som beskriver funnene som «alarmerende».

– Diabetes er fortsatt en av de største folkehelsetruslene i vår tid og er ventet å øke aggressivt de neste tre tiårene i alle land, alle aldersgrupper og kjønn, noe som utgjør en alvorlig utfordring for helsetjenester verden over, sier Dr. Shivani Agarwal, i en pressemelding.

Agarwal har ledet prosjektet, som er et samarbeid mellom forskere fra USA, India, Australia, Sør-Afrika og Kamerun.

Professor: – Skremmende

VG har snakket med Kåre Inge Birkeland. Han er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus, og har forsket på diabetes i over 30 år.

Ifølge Birkeland ble det i 2003 anslått at 333 millioner mennesker vil ha diabetes i 2025. Tallet ble nådd allerede rundt år 2010. Siden dette har anslagene bare økt.

  • I 2013 ble det anslått at 592 millioner mennesker kom til å ha diabetes i 2035.
  • I 2019 ble det anslått at 700 millioner mennesker kom til å ha diabetes i 2045.

Nå er det anslått at 1,3 milliarder kommer til å ha diabetes i 2050.

– Det er vanvittig utvikling, det skjer veldig raskt. Det er skremmende, og skyldes i stor grad fedmeepidemien, sier Birkeland til VG.

Ultraprosessert mat hjelper ikke

I likhet med Birkeland, nevner også en av forfatterne bak forskningen, Liane Ong, kosthold som en faktor. Ifølge henne er en årsak til økningen at folks spisevaner har endret seg de siste årene.

– I løpet av 30 år har mange land gått fra mer tradisjonelle matvaner til mer ultraprosessert mat, sier hun til AFP.

De siste årene har det vært mye forskning på ultraprosessert mat. Flere studier viser at de som inntar mye ultraprosessert mat og drikke har høyere risiko for blant annet overvekt og fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft.

En studie ABC Nyheter omtalte i desember, konkluderer med at ultraprosessert mat kan assosieres med kognitiv svikt og øker faren for Alzheimer.