Belgiske studenter funnet skyldig i å ha forårsaket dødsfall etter innvielsesritualer

18 belgiske studenter er funnet skyldig i å ha forårsaket dødsfallet til en student som døde etter brutale og ydmykende innvielsesprøvelser.

Sanda Dia var 20 år gammel da han døde i desember 2018. I forveien hadde han og to andre studenter gjennomgått svært tøffe utfordringer for å bli tatt inn i en eksklusiv studentforening.

Dia måtte drikke voldsomme mengder alkohol og fiskeolje før han ble tvunget til å sette seg i isvann fram til han kollapset. Studentene ble funnet skyldige i å uten overlegg ha forårsaket dødsfallet og i nedverdigende behandling. De er dømt til opptil 300 timer samfunnstjeneste og 400 euro hver i bot. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om opptil 50 måneders fengsel for enkelte av dem.

Det høye saltinnholdet i fiskeoljen var utslagsgivende for dødsfallet. Retten slo fast at studentene ikke kunne ha visst hvor farlig dette kunne være. Videre heter det at studentene forsøkte å hjelpe Dia så fort de skjønte at det var alvorlig.