Antibiotikumet Dicillin fjernes fra markedet

Legemiddelselskapet Sandoz avbryter samarbeidet med produsenten av antibiotikumet Dicillin. Årsaken er funn av multiresistente bakterier.

– Vi skal innlede en formell prosess mot en endelig og permanent tilbaketrekning av produktet fra markedet, heter det i en epost fra Carsten Glerup, som er direktør i Sandoz' danske datterselskap.

Dicillin produseres for det sveitsiske legemiddelselskapet Sandoz av en europeisk kontraktsprodusent. Det er kontrakten mellom disse to partene som nå avbrytes.

Ifølge nettstedet MedWatch har en inspeksjon hos kontraktsprodusenten vist brudd på regler for god produksjonsskikk. Blant annet manglende rengjøring og uregelmessig bruk av hansker.

Dicillin har ikke blitt solgt i det norske markedet, men det har blitt solgt i blant annet Danmark.