Målet om kjønnsbalanse er nådd i Storbritannias største børsnoterte selskaper

Kvinner utgjør nå 40 prosent av styrevervene i Storbritannias 350 største børsnoterte selskaper, noe som gjør at målet deres om kjønnsbalanse er nådd.

Målet om 40 prosent kvinner i styreverv skulle nås innen utgangen av 2025, men ble nådd tre år før tiden, viser en rapport fra det regjeringsstøttede rammeverket FTSE Women Leaders Review.

Ifølge rapporten blir nå 40,2 prosent av styrevervene innehatt av kvinner. Til sammen har selskapene mer enn 30.000 ansatte i styre- og lederstillinger.

Rapporten understreker at milepælen er bemerkelsesverdig da målene om kjønnsbalanse i selskapene har blitt inngått frivillig, og ikke som et pålegg fra regjeringen.

– Denne framgangen er veldig positiv, og jeg vil oppfordre næringslivet til å holde det gående for å oppnå bedre balanse både i lederstillinger og styrer, sier Storbritannias kvinne- og likestillingsminister Kemi Badenoch i en kommentar.