Sveits vurderer å åpne for våpeneksport til Ukraina

En komité i den sveitsiske nasjonalforsamlingen foreslår å oppheve forbudet mot at andre land kan eksportere sveitsiskprodusert ammunisjon.

Forslaget ble vedtatt i komiteen med 14 mot 11 stemmer tirsdag. Nasjonalforsamlingen skal stemme over forslaget senere.

– Flertallet i komiteen vurderer det slik at Sveits bør bidra til europeisk sikkerhet, noe som omfatter at Ukraina får mer hjelp, står det i en uttalelse fra komiteen sent tirsdag kveld.

Sveits har tidligere avvist anmodninger fra Tyskland om å få lov til å videreeksportere sveitsiskprodusert ammunisjon til Ukraina. Denne type videreeksport kan være brudd på Sveits' nøytralitet, har landet hevdet før.

Men presset mot Bern om å revurdere den strenge eksportpolitikken har økt den siste tiden.

Komiteen legger til i sin uttalelse at forslaget ikke innebærer brudd på den sveitsiske nøytralitetslinjen, ettersom det dreier seg om våpen som går via et annet land og ikke direkte fra Sveits til en konfliktsone.