P4: Flere melder seg med seksuelle tanker om barn etter kampanje

Etter en kampanje rettet mot potensielle overgripere opplever Helsedirektoratet at dobbelt så mange som før melder seg.

I snitt har seks personer meldt seg hver uke etter kampanjestart i oktober. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Helsedirektoratet (Hdir).

Myndighetene har helsetilbudet «Det finnes hjelp» til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Personene som har meldt seg etter kampanjestarten, ønsker å benytte dette tilbudet.

– Disse tingene skjer i vårt samfunn, og det er vårt ansvar som Helsedirektorat å bidra til å redusere risiko og sørge for at så mange barn som mulig ikke blir utsatt for seksuelle overgrep, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til P4-nyhetene.

Helsedirektoratet bruker 7,7 millioner kroner på kampanjen. Det siste året har rundt 150 personer fra hele landet vært til behandling.

– Redder vi ett barn fra å bli utsatt for seksuelle overgrep med denne kampanjen, så har vi kommet langt, sier Torgersen.