WHO endrer apekopper til mpox

Sykdomsnavnet apekopper skal fases ut til fordel for den nye betegnelsen «mpox», opplyser Verdens helseorganisasjon.

Navnet apekopper har fått kritikk fra blant annet forskere, som mener det er stigmatiserende og diskriminerende.

Det gamle navnet skal brukes ved siden av det nye i en overgangsperiode på rundt ett år før «apekopper» fases helt ut, opplyser WHO.

Det er foreløpig ikke kjent hva den norske betegnelsen på sykdommen blir.