Tegn til at Russland forbereder tilbaketrekning fra Zaporizjzja

Det er kommet tegn den siste tiden på at Russland forbereder tilbaketrekning fra atomkraftverket Zaporizjzja, mener sjefen for Energoatom, Petro Kotin.

Kotin viser til kommentarer i russisk presse, der det har vært utspill om at russiske styrker kanskje burde trekke seg ut, og at kontrollen over kraftverket burde overlates til Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, melder CNN.

– Det er som at de nå pakker og stjeler med seg det de kan finne, sier Kotin i et intervju med ukrainske medier.

Kotin sier også at russerne i de månedene de okkuperte kraftverket, puttet alt inn i det, både militært utstyr og personell, lastebiler, antakelig med våpen og eksplosiver, og at de minela området rundt kraftverket.

Både kraftanlegget og området rundt, inkludert byen Enerhodar, har vært utsatt for stadige angrep som skaper frykt for en atomulykke dersom strømforsyningen avbrytes over lengre tid. Russland og Ukraina legger skylden på hverandre for angrepene.