Tankesmie: – Brexit forverret Storbritannias legemangel

Brexit gjorde Storbritannias mangel på legespesialister verre, viser en studie laget av tankesmia Nuffield Trust.

I studien heter det at det mangler 4.000 leger i fire forskjellige spesialistområder – anestesi, pediatri, hjertelungekirurgi og psykiatri, felt der den britiske helsetjenesten har vært særlig avhengig av leger fra EU-landene.

Studien kommer på et tidspunkt da den britiske offentlige helsetjenesten NHS sliter verre enn noensinne etter mange år med underfinansiering, rekordlange ventelister på grunn av koronapandemien og også mangel på leger og sykepleiere.

Nuffield Trust fant at i de fire nevnte områdene der rekruttering allerede var vanskelig, har ny rekruttering fra EU og Efta gått saktere enn før.

Om trenden hadde fortsatt langs samme bane som før brexit, skulle det vært 41.000 leger fra EU- og EFTA-land i Storbritannia i 2021, minst 4.000 flere enn tallene viser.

– Kampanjen for brexit og resultatet av brexit-avstemningen er den åpenbare grunnen til at trenden endret seg fra 2015 og 2016, heter det i studien som er gjort på oppdrag fra avisa The Guardian.

Den viste til usikkerhet om hvordan bevegelsen av folk ville være, etter brexit, uklare visumregler og dårligere arbeidsforhold i helsesystemet som årsaker til den lavere tilstrømmingen av leger.