Sverige vil ikke godta EU-forslag om dobling av prisen på snus

Sverige kan tvinges til å doble skatten på snus om et EU-forslag går igjennom. Les mer Lukk

Sveriges EU-kommissær Ylva Johansson sier det ikke blir aktuelt å godta et forslag fra EU-kommisjonen som vil doble prisen på snus.

Aftonbladet avslørte lørdag et foreløpig hemmelig forslag om nye regler for skatt på tobakk, der snus inkluderes på linje med andre tobakksprodukter.

Skattepakken som den italienske EU-kommissæren Paolo Gentiloni står bak, skulle etter planen innføres i begynnelsen av desember.

Den er en oppdatering av den gamle tobakksskatten som inkluderer nye produkter som ikke fantes tidligere, som e-sigaretter, tobakk som varmes opp, men ikke brennes, og nikotinprodukter uten tobakk, foruten snus.

Bare i Sverige snus er lovlig

Pakken ville gjøre at skattleggingen blir lik i hele EU. I dag er det den svenske regjeringen som bestemmer tobakksskatten i Sverige, og det er bare i Sverige det er lov å selge snus innenfor EU.

Om den går igjennom, vil en boks porsjonssnus øke med 34 svenske kroner, mens en boks løssnus går opp med 62 kroner.

Men Johansson sier at hun har snakket med Gentiloni og forklart hvor urimelige konsekvensene av en slik prisøkning ville være i Sverige. Forslaget vil derfor neppe legges fram nå, forsikrer den svenske EU-kommissæren.

– Forslaget blir trolig utsatt til neste år når Sverige har formannskapet, og alle skattespørsmål krever enstemmighet i ministerrådet, sier hun.

Hensynet til folkehelse

Patrik Hildingsson, som er kommunikasjonssjef ved Swedish Match, mener at en forklaring på forslaget har å gjøre med folkehelse.

– Sigaretter er svært helseskadelige, og ettersom man ikke har snus ellers i Europa, er det vanskelig å skille mellom de to, sier han og legger til at det også skyldes at man på kontinentet ikke bryr seg om et lite land i nord.

Hildingsson i Swedish Match, som er en av verdens største snusprodusenter, hevder også at det ikke fins noen forskere som med troverdighet kan slå fast at snus er farlig.