Difteriutbrudd blant asylsøkere i Storbritannia

Rundt 50 personer er trolig smittet av difteri i et utbrudd blant asylsøkere i Storbritannia. Det er frykt for at smitten spres når asylsøkere flyttes.

Innenriksdepartementet opplyser at en mann som døde på et mottak i Manston 19. november, kan ha dødd etter å ha blitt smittet av difteribakterier, skriver nyhetsbyrået DPA. Mannen antas å ha kommet med båt til England en uke tidligere.

Mandag er det ventet at de offisielle tallene på smittede er opp i rundt 50, og det er uro for videre spredning etter hvert som migranter overføres fra mottaket til hoteller.

Folkehelseeksperter kritiserer myndighetene for utbruddet og håndteringen av det.

– Denne situasjonen kunne og burde vært unngått, og det kan godt tenkes at mangelen på informasjon, samordning og innsats fra departementet har gjort situasjonen betydelig verre enn den hadde trengt å være, sier Jim McManus, som leder den nasjonale foreningen for folkehelseledere.

– Dette har lagt en større byrde på lokale helsefasiliteter og utsatt asylsøkere og hotellansatte for en risiko som kunne vært unngått. Vi har tilbudt oss å samarbeide med departementene, men har blitt avvist, sier han.