Den tyske forfatteren og norgesvennen Hans Magnus Enzensberger er død

Den tyske forfatteren og publisisten Hans Magnus Enzensberger leste flere sentrale norske aviser gjennom oktober måned i 2001. Resultatet ble essayet «Verden skrumper på avispapiret». Institutt for medier og kommunikasjon arrangerte året etter et seminar med utgangspunkt i hans konklusjoner. Les mer Lukk

Den norsktalende tyske forfatteren, essayisten og poeten Hans Magnus Enzensberger er død, 93 år gammel. Han bodde og ferierte i Norge i en årrekke.

Enzensberger ble regnet som en av etterkrigstidens største forfattere i Tyskland sammen med forfattere som Günter Grass, Martin Walser og Heinrich Böll.

Blant Enzensbergers mange bøker var «Norsk utakt» fra 1984, der Norge beskrives

Forfatteren Hans Magnus Enzensberger ble regnet som en av etterkrigstidens største vesttyske forfattere. Les mer Lukk

som Europas største folkemuseum. Der kaster han et kritisk-ironisk, men samtidig ganske kjærlig blikk på nordmenns væremåte og særegenheter.

Han har bak seg en omfattende litterær produksjon av lyrikk, skuespill og sakprosa – til sammen over 70 verker. I tillegg var Enzensberger oversetter, utgiver og kritiker.

I 1965 grunnla han tidsskriftet Kursbuch som preget debatten på den tyske venstresiden i mer enn en mannsalder. Blant Enzensbergers mest kjente verker er «Akk, Europa» fra slutten av 1980-tallet og diktsamlingen «Mausoleum» (1975).

Enzensberger var med i Gruppe 47, som besto av tyskspråklige forfattere som fra slutten av andre verdenskrig bidro til å opplyse og oppdra befolkningen om demokrati.

På 1950- og 60-tallet bodde Enzensberger i perioder i Norge, og i senere tid tilbrakte han mye tid i Valdres. I 2002 skapte Enzensberger overskrifter i Norge da han presenterte resultatet av sin systematiske lesning av norske riksaviser. Altfor mye sex, pop og trivialiteter, og altfor lite utenriksstoff, var konklusjonen.

Enzensberger ble født i en liten bayersk landsby i 1929. Han reiste i og skrev om store deler av verden. Han døde torsdag i München, opplyste hans forlag Suhrkamp fredag.