183 land gir grønt lys til vern av 54 haiarter

Konfiskerte haifinner i USA i 2020. Over 50 arter hai vernes gjennom vedtaket i Panama. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB Les mer Lukk

Delegatene på et globalt Cites-møte om naturvern har godkjent et forslag som skal beskytte ytterligere 54 arter hai gjennom strenge handelsreguleringer.

Vedtaket ble fattet gjennom konsensus på siste dag av et to uker langt møte i Panama der 183 land var representert.

Handel med truede arter er strengt regulert gjennom en internasjonal konvensjon kalt Cites, som Norge er en del av. Nå legges 54 arter fra hammerhai- og gråhaifamilien til på listen over arter som får et ekstra vern.

Panamas delegat Shirley Binder beskriver beslutningen som historisk og sier den innebærer at haier som utgjør 90 prosent av markedet, nå vil være vernet.