Retten til abort skrives inn i den franske grunnloven

Nasjonalforsamlingen i Frankrike stemte torsdag for at retten til abort skal skrives inn i grunnloven. Les mer Lukk

Nasjonalforsamlingen i Frankrike stemte torsdag for at retten til abort skal skrives inn i grunnloven. Nå skal loven behandles av det franske senatet.

Politikere fra venstresiden og den regjerende koalisjonen hadde forhandlet fram et kompromissutkast i forkant av avstemningen torsdag, som gjorde at forslaget ble vedtatt med et stort flertall.

– Loven garanterer effektivitet og lik mulighet til å frivillig avbryte et svangerskap, heter det i den foreslåtte paragrafen i grunnloven.

Totalt 337 parlamentsmedlemmer stemte for forslaget. Kun 32 stemte imot. Den franske nasjonalforsamlingen har totalt 577 folkevalgte representanter.

Loven skal nå behandles i senatet. Abortavstemningen i Frankrike ses på som en direkte konsekvens av kontroversielle endringer i abortlovene i USA, Ungarn og Polen.

Abort har vært lovlig i Frankrike siden 1974.