Den svenske sentralbanken med kraftig økning av styringsrenten

Inflasjonen i Sverige var i oktober på 10,9 prosent, det høyeste på over 30 år. Les mer Lukk

Den svenske Riksbanken har hevet renten med 0,75 prosentpoeng til 2,5 prosent, det høyeste nivået på 14 år.

Senest for to måneder siden hevet den svenske sentralbanken styringsrenten med 1 prosentpoeng, noe som var den største økningen på nesten 30 år.

– Inflasjonen er stadig altfor høy. Den undergraver manges kjøpekraft og gjør det vanskeligere for husholdninger og bedrifter å planlegge sin økonomi. For å få ned inflasjonen og beskytte inflasjonsmålet har styret bestemt å øke styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, heter det i en pressemelding fra den svenske sentralbanken.

Ved at banken øker renten ytterligere nå, minsker risikoen for vedvarende høy inflasjon og en enda større pengepolitisk innstramming en gang i framtiden, heter det. Banken sier det er av største viktighet at pengepolitikken fungerer for at inflasjonen skal falle tilbake og stabilisere seg rundt 2 prosent innen rimelig tid.

I tillegg utvider banken sine renteprognoser og åpner for en renteheving i begynnelsen av 2023. Da vil nivået ligge på like under 3 prosent, heter det.

Inflasjonen i Sverige var i oktober på 10,9 prosent, det høyeste på over 30 år.