EEA: Luftforurensning førte til 238.000 tidligdødsfall i EU i 2020

Eksos stiger opp fra pipene ved kullkraftverket Detmarovice i nærheten av Ostrava i Tsjekkia. Luftforurensning førte til 238.000 premature dødsfall i EU i 2020, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA). Foto: Petr David Josek / AP / NTB Les mer Lukk

Finpartiklet svevestøv førte til 238.000 premature dødsfall i de 27 EU-landene i 2020, ifølge unionens miljøbyrå EEA. Det er en liten økning fra året før.

Eksponering for finpartiklet materiale av konsentrasjoner over Verdens helseorganisasjons anbefalte grense førte til 238.000 premature dødsfall, heter det i en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået torsdag.

Det er en liten økning fra 2019, trass i at utslippene gikk ned som følge av smitteverntiltak innført under pandemien.

Fine svevestøvpartikler, kjent under betegnelsen PM2.5, er en betegnelse på partikler som typisk kommer fra eksos fra biler eller fra kullkraftverk.

De er så små at de kan nå dypt inn i luftveiene og øke risikoen for bronkitt, astma og andre lungesykdommer.

Pandemien nullet ut positiv utvikling

I 2020 førte også eksponering for konsentrasjoner av nitrogendioksid over WHOs anbefalte maksgrense til 49.000 premature dødsfall i EU, ifølge EEA.

Akutt eksponering for ozon førte til at 24.000 mennesker døde tidlig. I begge disse kategoriene var det nedgang fra 2019.

– For PM2.5 ble lavere konsentrasjoner motvirket av en økning i dødsfall på grunn av pandemien, skriver EEA.

Koronapandemien førte nemlig til dødsfall blant folk som allerede hadde sykdommer tilknyttet luftforurensning, heter det videre.

På vei mot å nå målene

EU ønsker en reduksjon i de premature dødsfallene knyttet til luftforurensning med 55 prosent innen 2030 fra 2005-nivåer. I 2020 var nedgangen på 45 prosent for hele EU fra 2005, ifølge EEA.

Om denne utviklingen fortsetter, kan målet nås også før 2030, ifølge miljøbyrået.

WHO anslår at luftforurensning forårsaker 7 millioner premature dødsfall årlig på verdensbasis, omtrent like mange som røyking og usunt kosthold.