WHO: Over 700 angrep mot helsevesenet i Ukraina

Verdens helseorganisasjon (WHO) har registrert 703 angrep mot helsevesenets infrastruktur i Ukraina siden den russiske invasjonen i februar.

– Dette er et klart brudd på folkeretten og krigens regler, sier WHOs regiondirektør Hans Kluge i Kyiv mandag. Han omtalte hendelsene som det største angrepet på helsevesenet på europeisk jord siden andre verdenskrig.

– Vedvarende angrep på infrastrukturen for helse og energi betyr at hundrevis av sykehus og helsesentre ikke lenger er fullt ut operative. De mangler drivstoff, vann og elektrisitet for å møte grunnleggende behov, sier Kluge. Ifølge ham er hundretusenvis av hus, boliger, skoler og sykehus uten oppvarming.

– Halvparten av den ukrainske infrastrukturen for energi er enten skadd eller ødelagt. I dag står 10 millioner mennesker, en firedel av befolkningen, uten energi, sa Kluge. Han advarte om en svært vanskelig vinter.

– Kaldt vær kan koste liv. Denne vinteren vil bli livstruende for millioner av mennesker i Ukraina.