Sveriges finansminister: Økonomien går en tøff vinter i møte

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterte mandag det svenske finansdepartementets siste prognose om den økonomiske situasjonen. Les mer Lukk

Den svenske regjeringen venter at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) krymper med 0,4 prosent neste år. I tillegg ventes det at inflasjonen forblir høy.

Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson presenterte mandag regjeringens økonomiske prognoser, og tallene var ikke av det lystige slaget.

Sveriges BNP ventes å krympe med 0,4 prosent i 2023, noe som står i sterk kontrast til den forrige regjeringens anslag i august om en vekst på 0,4 prosent.

– Prognosen for svensk økonomi er dyster, og det finnes betydelig risiko for at utviklingen blir verre enn i hovedscenarioet, sier finansministeren.

Hun legger til at det blir viktige avveininger i den svenske finanspolitikken framover. Inflasjonen ventes ifølge dette hovedscenarioet å ligge på 5,2 prosent.

Økonomiforskerne på Konjunkturinstitutet venter at økonomien krymper med 0,1 prosent neste år. De regner med en inflasjon på 4,6 prosent. Som i Norge er inflasjonsmålet i Sverige 2 prosent.

Svantesson sier det er vanskelig å si hvor lenge Sverige vil ha en lavkonjunktur, som betyr økonomisk aktivitet som er lavere enn den trendmessige utviklingen skulle tilsi.

Hvor langvarig den dystre økonomiske situasjonen vil vedvare, er vanskelig å anslå, understreker Svantesson.

– Man må være forberedt og planlegge for det verste, sier hun.