EU har fryst russiske eiendeler for 17 milliarder euro

EU har gjennom sanksjonspakker fryst mer enn 17 milliarder euro i russiske eiendeler siden Ukraina-krigen startet, ifølge EUs justiskommissær Didier Reynders.

Det tilsvarer om lag 170 milliarder norske kroner. Unionen har vedtatt åtte sanksjonspakker mot Russland siden invasjonen i februar.

– Så langt har eiendelene til 90 personer blitt fryst i sju medlemsland. Som en del av de vestlige sanksjonene har 300 milliarder euro fra valutareservene til den russiske sentralbanken, også blitt fryst, sier belgieren.

Ukrainske myndigheter har gjentatte ganger krevd at de fryste midlene skal brukes til å gjenoppbygge landet etter krigen.

– Hvis det er penger som kommer fra kriminelle virksomheter som EU beslaglegger, er det mulig å kanalisere det inn i et kompensasjonsfond for Ukraina. Beløpet er imidlertid ikke i nærheten av nok til å finansiere gjenoppbygging, sier Reynders.