Over 7 millioner interne flyktninger i Ukraina

Over 7 millioner ukrainere er internt fordrevet, viser en studie en rekke organisasjoner står bak.

De fleste av de fordrevne er kvinner, og nesten en tredel av dem er drevet på flukt flere ganger, viser rapporten som er laget av EUs asylbyrå, OECD og FNs internasjonale migrasjonsorganisasjon (IOM).

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har 14,3 millioner ukrainere flyktet fra Ukraina hittil. Tre firedeler av dem reiste til de fire nabolandene Ungarn, Polen, Romania og Slovakia.

Over 6 millioner av dem som har flyktet internt eller ut av landet, hadde bestemt seg for å returnere til sine hjem innen august.