Strømprisene stuper i Sverige

Strømprisen synker kraftig i Sverige. Les mer Lukk

Strømprisen synker kraftig i Sverige. Lørdag koster strømmen 16 svenske øre per kilowattime i hele landet, ifølge Nord Pool.

Det er uvanlig lavt og forklares først og fremst av mye vind og at det er helg, da forbruket synker.

Prisfallet er heller ikke midlertidig. Mange dager i oktober var preget av de samme faktorene, sammen med betydelig lavere gasspriser på kontinentet som kuttet strømprisene i hele Europa, med redusert smitteeffekt til Sverige.

Med bare noen få dager igjen av oktober, er gjennomsnittsprisen for måneden i Sør-Sverige, hvor strømpristoppene var på sitt verste i fjor, 78 svenske øre per KWH.

I rekordmåneden august var snittprisen 3 kroner og 5 øre, og i oktober i fjor 87 øre.

Før vinteren er prisene spådd å stige igjen. I handel med fremtidige strømpriskontrakter, koster 1 kWh i overkant av 2 kroner og 50 øre i første kvartal neste år, basert på prisen i hele Norden.

Svenska kraftnät opplyste torsdag hvordan strømprisstøtten til husholdninger og bedrifter blir. Det vil være et engangsbeløp, til sammen 55 milliarder svenske kroner, basert på forbruk i løpet av den siste tolvmånedersperioden fra oktober i fjor til september i år.