Rabies påvist hos hund som bet flere mennesker i Frankrike

Det er påvist rabies hos en hund i Paris-regionen som hadde bitt flere mennesker, opplyser det franske landbruksdepartementet.

– Pasteur-instituttet bekreftet et rabiestilfelle hos en husky-blandingshund som holdt til i et mottak i Evry-Courcouronnes i Essonne, heter det uttalelsen. Essonne ligger sør for hovedstaden Paris, og Paster-instituttet er et senter for biomedisinsk forskning.

Før hunden ble isolert rakk den å bite flere mennesker, men disse ble raskt ivaretatt og fikk behandling, legger departementet til. Andre som også har vært i kontakt med hunden, får behandling om nødvendig, heter det videre.

Frankrike har offisielt vært rabiesfritt siden 2001, med unntak av typen som finnes hos flaggermus. Den dødelige sykdommen sirkulerer imidlertid fortsatt i mange land, særlig i Afrika og Asia, der hunder er ansvarlige for de fleste tilfellene der det smitter over til mennesker, ifølge departementet.

Den aktuelle hunden fikk symptomer på sykdommen 19. oktober og døde 25. oktober. Myndighetene tror hunden kan ha blitt ulovlig importert fra Marokko.

Smitte til mennesker skjer gjennom spytt når et smittet dyr biter, eller ved å klø, eller via slim fra nese eller øye. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.