Stortingets finanskomité reiser til New York

Finanskomiteen på Stortinget reiser til USA for å besøke New York. På dagsordenen er det grønne skiftet og grønne investeringer i amerikansk næringsliv.

– Norge har relevant kompetanse og teknologiske løsninger som kan bidra til grønn omstilling, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i New York og USA, og det er derfor et gjensidig ønske om styrket samarbeid på dette feltet, skriver det norske konsulatet i New York i en pressemelding.

Besøket vil finne sted fra 14. til 16. september.