Kollaps i atomforhandlinger i FN

Konferansen åpnet 1. august og ble avsluttet fredag. I likhet med forrige gjennomgang av ikkespredningsavtalen i 2015, ble det heller ikke denne gang enighet om noen slutterklæring. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB Les mer Lukk

Russland har blokkert slutterklæringen fra FN-konferansen der status for ikkespredningsavtalen fra 1970 skulle gjøres opp.

Den fire uker lange konferansen ble avsluttet i New York fredag. Noen land og ikke-statlige organisasjoner hadde håpet på at det ble etablert bindende tidsfrister for avvikling av atomvåpen i verden.

– Jeg beklager dypt at denne konferansen ikke klarte å enes, sa Gustavo Zlauvinen, som ledet møtet fredag, etter at møtet var blitt avsluttet.

Russisk nei

Den russiske delegaten Igor Visjnevetskij sa at landet hans var uenig på fem punkter i den 36 sider lange slutterklæringen. Han oppga ingen detaljer, men hevdet at det russiske synet også hadde støtte fra andre land.

Men etter den russiske uttalelsen sto delegater fra flere titalls andre land fram og sa de var enige i slutterklæringen, og at de var skuffet over at man til slutt ikke kunne enes om teksten.

En annen russisk representant hevdet på sin side at de andre deltakerlandene hadde brukt konferansen for å ta et oppgjør med Russland som følge av krigen mot Ukraina, i stedet for å jobbe for kjernefysisk nedrustning.

Skuffet over norske myndigheter

Røde Kors er svært bekymret over at forhandlingene for ikkespredningsavtalen er brutt.

– Kollapsen i atomvåpenforhandlingene øker risikoen for at atomvåpen igjen skal brukes, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors Norge.

Han mener Norge må ta initiativ for å ta forhandlingene videre, og er skuffet over at norske myndigheter ikke har vært tydeligere i sin støtte til fokuset på de humanitære konsekvensene av atomvåpen.

– En verden som bygger større avstand og uenighet mellom stater, er en mer utrygg verden. Det er nå behov for en ekstraordinær innsats som Norge kan lede an i, fastslår Apeland.

Mens over 140 land støttet ett innlegg om at det er i menneskehetens interesse at atomvåpen aldri blir brukt igjen, så var Norge var blant de få landene som ikke støttet dette i årets konferanse. Det er en endring siden 2015, hvor Norge støttet et nesten identisk innlegg.

Lover prioritering

Regjeringen sier selv de er skuffet over at Russland blokkerte for enighet i atomforhandlingene.

– Vi beklager at konferansen ikke klarte å bli enige om et sluttdokument. Dessverre valgte Russland alene å bryte konsensus og blokkere teksten, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Han står ved at ikkespredningsavtalen er en viktig prioritet for Norge.

– Selv om det ikke ble enighet om et felles sluttdokument, viste likevel konferansen at statspartene fortsatt hegner om avtalen som bærebjelken innenfor kjernefysisk nedrustning, sier han.

Ikkespredningsavtalen gjennomgås hvert femte år, men på grunn av coronapandemien ble den avlyst i 2020 og kunne først holdes i år.

Det ble heller ingen enighet om slutterklæring etter forrige gjennomgang i 2015.

Avtalen trådte i kraft i 1970 og har så langt blitt ratifisert av 191 land.