FN forlenger Libya-oppdrag med tre måneder

FNs sikkerhetsråd forlenger organisasjonens politiske oppdrag i Libya, men bare med tre måneder.

Russland, som er ett av rådets fem faste medlemmer, insisterte på den korte utvidelsen, i stedet for å fornye mandatet for et år.

De tre afrikanske medlemslandene – Gabon, Ghana og Kenya – avsto fra å stemme for å vise sin protest mot det russiske kravet. De mener en lengre periode er nødvendig for å hjelpe det nordafrikanske landet fram mot et valg og mer stabilitet.

Russlands viseambassadør til FN gjentok landets posisjon, som er at FN-oppdraget må få en ny spesialrepresentant før det kan få et mer langvarig mandat.

Spesialutsending Jam Kubis gikk av i november i fjor etter ti måneder i jobben. Flere kandidater er foreslått som hans etterfølger, men er blitt avvist enten av medlemmer i Sikkerhetsrådet, av Libya eller av nabolandene.