Erdogan truer med å holde tilbake Sverige og Finland

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan forventer at Sverige og Finland leverer på sine løfter til Tyrkia. Les mer Lukk

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier Sverige og Finland må oppfylle sine løfter hvis det tyrkiske parlamentet skal godta at de blir medlemmer i Nato.

Erdogan ble spurt om Tyrkia igjen kan legge ned veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap når søknadene deres skal ratifiseres av medlemslandene.

– Først må Finland og Sverige holde seg til løftene som de forpliktet seg til i avtalen. De må gjøre det som trengs, sier han.

Krever resultater

Avtalen han viser til, er den Tyrkia inngikk med Sverige og Finland om å heve sitt veto mot søknadene deres i bytte mot en rekke politiske innrømmelser fra de to.

Nå forventer Erdogan resultater.

– Hvis de oppfyller løftene, vil avtalen sendes til vårt parlament for ratifisering. Hvis de ikke oppfyller løftene, kan ikke avtalen sendes til parlamentet, sier han videre.

Erdogan vider til at det tok 20 år før Makedonia ble medlem av Nato.

– Det er ikke en prosess som fort kan avsluttes. Jeg vil ha det, så da får jeg det. Nei! Det er ikke tilfellet. Sverige vet det og Finland vet det også, sa Erdogan.

Hevder Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister»

Tyrkias president overrasket pressen da han torsdag hevdet at Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister» til Tyrkia.

– Vi får se om de holder løftene, tilføyde Erdogan, som møtte pressen etter Natos toppmøte i Madrid.

Det har tidligere vært meldt at Tyrkia har krevd utlevering av 33 personer fra Sverige. Svenskene har på sin side understreket at alle utleveringer må skje i tråd med svensk lov og folkeretten.

– Må utslettes

I avtalen Sverige og Finland har inngått med Tyrkia, lover de to nordiske landene blant annet at de ikke skal gi støtte til det kurdiske partiet PYD og partiets væpnede fløy YPG, som var en viktig alliert for USA og Vesten i kampen mot IS i Syria.

Finland og Sverige lover samtidig at de ikke skal gi støtte til det som i Tyrkia kalles FETÖ. Dette er navnet tyrkiske myndigheter har gitt den såkalte gülenbevegelsen.

– PKK, YPG, FETÖ – alle disse terrororganisasjonene må utslettes. De må gjøre lovendringer for å få til det, sa Erdogan.