Franskmenn bes redusere energiforbruket

Toppene i tre store franske energiselskaper ber franskmennene kutte forbruket av olje, gass og elektrisitet på grunn av reduserte lagre og stigende priser.

– Innsatsen må være umiddelbar, kollektiv og massiv, sier lederne for TotalEnergies, EDF og Engie i en felles erklæring som er trykt i avisa Journal du Dimanche.

Russland har kuttet forsyningene helt eller delvis til EU-land som gjengjeldelse for sanksjonene etter invasjonen av Ukraina, noe som har bidratt til å sette hele energisystemet i Europa under press.

Det er stor frykt for reduserte gasslagre, og tiltak for rasjonering er innført. Frankrike, som andre EU-land, forsøker å øke gassreservene før vinteren for å unngå en økonomisk og politisk krise. I tillegg er det stort press på elektrisitetsforsyningen som følge av redusert produksjon på grunn av tørke.

– De kraftig stigende energiprisene er en konsekvens av disse problemene. De truer vårt sosiale og politiske samhold og har stor negativ virkning på familiers kjøpekraft. Å trappe opp tiltak om sommeren vil forberede oss på vinteren, skriver de tre.

For å hanskes med situasjonen planlegger franske myndigheter nå å gjenoppstarte et kullkraftverk som ble stengt i mars som ledd i arbeidet for å beskytte miljøet og jordens klima.