Flertall av finner vil ikke innfri tyrkiske krav

Et klart flertall av finnene vil ikke at regjeringen skal inngå kompromisser for å innfri Tyrkias krav for å slippe landet inn i Nato, viser en meningsmåling.

Målingen i Helsingin Sanomat viser at 70 prosent av de spurte ikke vil at Finland skal endre lover eller gi etter på sine prinsipper for å tilfredsstille Tyrkia. 14 prosent er åpne for mer finsk fleksibilitet.

Målingen viser også at støtten til finsk Nato-medlemskap har steget til 79 prosent i juni, opp fra 73 prosent i mai.

Over 1.000 personer er spurt i meningsmålingen til Kantar, som har en feilmargin på 3,1 prosentpoeng.

For å si ja til søknadene om medlemskap har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lagt fram en kravliste til Finland og Sverige.

Han krever at de avslutter støtten til kurdiske organisasjoner i Tyrkia og Syria – blant dem YPG, som var avgjørende i den vestlige kampen mot IS – utleverer 33 personer i Sverige og opphever forbud mot våpensalg i Tyrkia.