Rekordstore narkotikabeslag i Sørøst-Asia i 2021

Om lag en milliard metamfetaminpiller ble beslaglagt i Thailand og andre land i Sørøst-Asia i fjor. Det fortelles om rekordlave priser på syntetisk narkotika.

Tallene kommer fra FNs narkotikaorgan UNODC. Politiet i de sørøstasiatiske landene tok altså beslag i nesten 172 tonn med metamfetamin, sju ganger mer enn for bare et tiår siden.

Kriminelle gjenger har utnyttet koronapandemien og det ustabile Myanmar for å utvide sin aktivitet i det som allerede regnes som et «gyllent triangel» mellom Myanmar, Laos og Thailand. I hovedsak foregår handelen ved at metamfetamin produseres i det nordlige Myanmar, og sendes via Laos til Thailand og Malaysia. Fra Malaysia sendes stoffet ut i hele Asia-Stillehavsregionen.

Gateprisene på det syntetiske stoffet har rast i Thailand og Malaysia.

– Organiserte kriminelle miljøer har alt på plass for å fortsette veksten. De kan rette seg inn mot en massiv befolkning med kjøpekraft, sier Jeremy Douglas fra UNODC.

Krystallvarianten av metamfetamin har derimot blitt noe mindre vanlig. 79 tonn ble beslaglagt i 2021, mot 82 tonn i 2020. Dette er likevel langt mer enn de 10 tonnene som ble beslaglagt for et tiår siden.