Biden ber Kongressen om 310 milliarder kroner ekstra til Ukraina

USAs president Joe Biden vil ha mer økonomisk støtte til Ukraina. Les mer Lukk

USAs president ber Kongressen om 310 milliarder kroner i ekstra Ukraina-støtte. Kampen er ikke billig, men alternativet kan bli dyrere, mener Joe Biden.

Av disse midlene er 188 milliarder direkte militær assistanse. Dermed skal USA bistå med våpen, ammunisjon og annet utstyr til Ukraina.

– Det er avgjørende at denne finansieringen godkjennes så raskt som mulig. Denne kampen er ikke billig, men å gi etter for aggresjon vil ha en enda høyere pris, sa Biden.

Som et bilde på den militære hjelpen USA allerede har kommet med, sier presidenten at de har gitt Ukraina ti panservernvåpen for hver russisk stridsvogn.

– Starten på langsiktig bistand

I tillegg ønsker Biden 80 milliarder kroner i økonomisk støtte til den ukrainske regjeringen, samt 28 milliarder i humanitær bistand og for å svare på det store matprissjokket som har rammet verden etter krigens begynnelse.

– Den nye pakken er begynnelsen på en overgang til langsiktig sikkerhetsbistand til Ukraina, sier presidenten.

Pakken skal også komme med midler for å avhjelpe økonomiske problemer forårsaket av krigen i USA og andre land. Biden lovet også å hjelpe sine allierte med å få dekket sitt energibehov.

– Vi vil ikke la Russland bruke trusler og utpressing til å komme seg unna sanksjonene. Vi vil ikke la dem bruke olje og gass til å slippe unna konsekvensene av sine aggressive handlinger.

Kan støte på problemer

Biden ber også Kongressen om utvidede fullmakter til å beslaglegge eiendeler fra russiske oligarker. Inntektene fra salg av beslag knyttet til sanksjonene mot Russland vil han bruke til å hjelpe det ukrainske folket.

Både demokrater og republikanere i Kongressen har uttrykt et ønske om å fortsette med økonomisk bistand til Ukraina, men det kan oppstå problemer med å få forslaget godkjent grunnet en annen strid. Den dreier seg om Bidens ønsker om midler for å fortsette kampen mot covid-19.