Kraftig økning i antall meslingtilfeller i begynnelsen av 2022

Antallet meldte tilfeller av meslinger på verdensbasis økte med 79 prosent i årets første to måneder sammenlignet med samme periode i 2021.

I en pressemelding advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond Unicef om at flere faktorer sammen legger til rette for en kraftig spredning av den smittsomme barnesykdommen framover.

Pandemirelaterte avbrytelser i vanlig helsearbeid, økende ulikhet i vaksinetilgang, og omprioritering av ressurser fra vanlig barnevaksinering til covid-vaksinering fører til at altfor mange barn etterlates uten beskyttelse mot meslinger og andre sykdommer, heter det i pressemeldingen.

I januar og februar 2022 ble det meldt om 17.338 tilfeller av meslinger, mot 9.665 i de første to månedene i 2021.