EMA: Omikron skyver pandemien i retning av å bli en endemisk sykdom

Omikronvarianten av coronaviruset har ført til økt smittespredning, som i sin tur også gjør et økende antall personer immune Les mer Lukk

EUs legemiddelbyrå EMA mener spredningen av omikronvarianten på sikt kan endre situasjonen slik at covid-19 blir en vanlig sykdom samfunnet kan leve med.

EMA understreker likevel at pandemien fortsatt er til stede.

– Ingen vet nøyaktig når vi vil være ved enden av tunnelen, men vi kommer dit, sier Marco Cavaleri, som leder arbeidet med vaksinestrategi i byrået.

– Med økningen av immunitet i befolkningen – og med omikron blir det en stor økning i den naturlige immuniteten på toppen av vaksineringen – vil vi raskt bevege oss mot en scenario der vi er nærmere en endemisk sykdom, sier han.

En endemisk sykdom er en sykdom som er vanlig i en region, og begrepet brukes gjerne som et motstykke til begrepet epidemisk sykdom, der antallet tilfeller stiger raskt i en periode.