Advokat som vant fram i historisk og omstridt abortsak i USA, er død

Sarah Weddington avbildet under en mønstring for kvinners rettigheter i Albany, New York i 2013. Foto: Mike Groll / AP / NTB Les mer Lukk

Texas-advokaten Sarah Weddington, som 26 år gammel vant fram i en høyesterettssak om abort som fortsatt preger USA, er død.

Weddington representerte «Jane Roe», som i virkeligheten het Norma McCorvey, i høyesterettssaken «Roe vs. Wade». Det var i denne saken kvinner fikk abortrettigheter i USA, og det er fortsatt det eneste grunnlaget for den føderale abortretten i USA.

Avgjørelsen har vært gjenstand for debatt helt siden dommen falt i 1972. Den er under hardt press nå, etter at flere delstater har innført lovendringer som går langt i å forby abort i praksis.

Republikanere har ønske om at en av delstatenes lovendringer skal havne i høyesterett, slik at «Roe vs. Wade» kan bli omgjort.

26 år gammel

Abortrettighetene er ikke blitt ført i pennen i føderale lover, og hviler på høyesterettsavgjørelsen fra 1972.

Weddington var kun 26 år gammel da hun vant fram i saken. Få år etter at hun ble utdannet til advokat, tok hun et gruppesøksmål til retten på vegne av gravide kvinner som ville utfordre lovverket i Texas, som i praksis forbød abort.

Weddington tok saken sammen med sin medstudent Linda Coffee.

Saken som endte i høyesterett fikk navnet «Roe vs. Wade» på grunn av det fiktive navnet som ble gitt til McCorvey, og delstatsadvokaten Henry Wade.

Under press igjen

Weddington satt også tre perioder som representant i delstatsforsamlingen i Texas.

Det er blant annet de nye abortlovene i Texas som nå utfordrer «Roe vs. Wade» på ny.

Abortlovene i Texas forbyr abort etter rundt seks uker av svangerskapet, på et tidspunkt mange ikke engang vet at man er gravide. Den åpner også for at folk kan belønnes for å tyste til myndighetene om aborter som likevel utføres.

Høyesterett er etter Donald Trumps presidentperiode nå med overvekt av dommere som anses å være konservative, noe som skaper frykt for at abortretten skal bli omgjort.

President Joe Biden har varslet at han i så fall vil kjempe videre for å sikre kvinners rett til abort i hele USA.